fbpx

EU na Kosovu izražava zabrinutost zbog manjka transparentnosti u procesu izmene Zakona o RTK i poziva na otvorenost za javne konsultacije

pixabay

ЕУ

Kancelarija EU na Kosovu i specijalni predstavnik na Kosovu, izražavaju zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti u procesu izmene Zakona o Radio-televiziji Kosova (RTK) i zbog usvajanja predloga izmena od strane skupštinskog Odbora za medije, bez prisustva javnosti i bez diskusije, kaže se u saopštenju Kancelarije Evropske unije na Kosovu, dostavljenom medijima.

“EU poziva Skupštinu da javnosti omogući da učestvuje u raspravi o izmenama zakona, u skladu sa principima dobrog demokratskog upravljanja, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Kosova i EU, kao i Planom evropskih reformi, koji ima ulogu mehanizma primene SSP”, saopštava kancelarija EU.

EU pozdravlja činjenicu da su Vlada i Skupština Kosova, uprkos značajnom kašnjenju, ispoštovali odredbe Zakona o RTK iz 2012. Godine, u kome se navodi da će rešenje za finansiranje RTK biti nađeno pre svega kroz pretplatu i druge nezavisne izvore finansiranja (čl. 21). Međutim, EU, koja nije imala uvid u zvaničnu kopiju predloga izmena i dopuna Zakona, obaveštena je da će državni budžet ostati značajan, ako ne i de facto primarni izvor finansiranja javnog emitera. Takav razvoj događaja bi, dugoročno, mogao onemogućiti uredničku i finansijsku nezavisnost RTK, posebno u situaciji kada se ne zna kako je uređena naplata takse za pretplatu.

Na kraju, EU poziva Skupštinu da stvori prostor gde bi javnost mogla da razgovara o ovom pitanju u svakoj fazi pripreme izmena zakona, kako bi sve strane dale svoj doprinos tom procesu i kako bi promene dale Radio-televiziji Kosova mehanizme obavljanja svoje uloge nezavisno od bilo kakvih neprikladnih uticaja, a u korist naroda Kosova kome bi trebalo da služi.

 

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: