Nove cene taksi za naknadni upis dece i pokojnika

Фото:ГрачаницаОнлајн

Na osnovu cirkularnog pisma Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, Opština Gračanica je u obavezi da primenjuje takse i tarife za naknadni upis dece i preminulih, za koje nije izvršena prijava u roku od 30 dana od dana rođenja deteta, odnosno dana kada je nastupila smrt, saopšteno je iz Opštine Gračanica.

Na sednici Skupštine opštine Gračanica, održanoj 28.02.2017. godine, Pravilnik je izmenjen i takse će se primenjivati po sledećim tarifama:

  1. Ponovna registracija i ispravka u matičnim knjigama –  5 evra
  2. Naknadni upis rođenih (ukoliko prođe 30 dana) –    20 evra
  3. Naknadni upis umrlih (ukoliko prođe 30 dana)    –    50 evra

Do sada se za ove administrativne delatnosti nije vršila naplata, i zato je potrebno da, u cilju zaštite budžeta korisnika izvršite obaveze, pre stupanja na snagu naplata taksi i tarifa. Rok za prijavu ističe 15.03.2017. godine, saošteno je iz Opštine Gračanica