Ivan Tomić: Verifikacija diploma jedan od prioriteta na Kosovu

Иван Томић и Пјер Кристофер Сарди

Иван Томић и Пјер Кристофер Сарди

Verifikacija diploma, stažiranje, zastupnjenost svih zajednica u kosovskim institucijama, kao i podrška mladima, prioriteti su Kancelarije za zajednice pri Vladi Kosova.

U razgovoru sa ambasadorom Italije, Pjerom Kristoferom Sardijem, direktor Kancelarije za pitanje zajednica, Ivan Tomić, istakao je da su verifikacija diploma, stažiranje, izrada studije zastupljenosti zajednica u institucijama, kao i sama zastupljenost i podrška mladima, ključni su prioriteti Kancelarije ove godine.

„To su projekti od opšteg značaja. Očekujemo podršku svih relevantnih faktora, posebno međunarodne zajednice. Bez njihove podrške realizacija mnogih projekata ne bi bila moguća. Podršku Ambasade Italije na Kosovu dobili smo za verifikaciju diploma, ali danas smo razmotrili i neke nove mogućnosti saradnje “, rekao je Tomić.

Tomić je takođe ambasadoru Italije predstavio programe i projekte koje sprovodi kancelarija na čijem je čelu, kao i projekte iz programske platforme „Naš plan“.

U razgovorima o planiranim i realizovanim projektima iz platforme „Naš plan“, italijanski ambasador se posebno zaintersovao za Veliku Hoču, tako da je dogovorena zajednička poseta ovom mestu, ali i drugim mestima na Kosovu.

Ambasador Sardi je istakao da je zadovoljan radom Kancelarije za pitanja zajednica i najavio podršku i u narednom periodu.

Anđelka Ćup