fbpx

Federika Mogerini: EU osuđuje kršenja prava novinara

ЕУ

Sloboda medija je od ključne važnosti za demokratiju, napisala je u svojoj poruci povodom Svetskog dana slobode medija, visoka predstavnica Evropske unije, Federika Mogerini. Mogerinijeva je napomenula da su vremena teška za novinarstvo i da su sloboda izražavanja i sloboda medija sve više ugroženi širom sveta.

“Podrška nezavisnom, kvalitetnom i etičkom novinarstvu je od ključne važnosti. Omogućavanjem slobodnog protoka kvalitetnih i proverenih informacija od javnog interesa i vršenje uloge čuvara interesa javnosti, nezavisni mediji su osnova demokratije, te predstavljaju alat kojim se vlasti pozivaju da budu odgovorne za svoja dela. EU se stara da poštovanje slobode izražavanja bude integralni deo svih politika i razvojnih programa EU. EU pre svega finansira projekte u trećim zemljama koji jačaju kvalitet novinarstva, pristup informacijama od javnog značaja i slobodu izražavanja. Od juna 2015. godine, EU je podržala najmanje 45 aktera koji imaju ulogu u odbrani ljudskih prava, a koji promovišu pravo na slobodu izražavanja u okviru svog programa malih grantova. EU osuđuje povećanje nivoa pretnji i kršenja protiv prava novinara i medijskih profesionalaca na internetu i van njega. Od svih država se očekuje da ispune svoje globalne obaveze zaštite slobode izražavanja i bezbednosti novinara tako što će stvoriti pravno okruženje koje jača ovakvu agendu i tako što će adekvatno istražiti i tužiti sve napade na novinare EU se stalno protivi – u bilaterlnim kontaktima sa trećim zemljama, multilateralnim odnosima i regionalnim forumima – svakom zakonu, uredbi ili političkom pritisku koji ograničava slobodu izražavanja. EU stoga preduzima konkretne korake i pruža odgovore na napade protiv novinara i blogera”, kaže se u poruci Federike Mogerini.

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: