Pravo na jezik, pravo na život

Право на језик, право на живот

Право на језик, право на живот

Kosovska fondacija za otvoreno društvo podržava projekat „Pravo na jezik, pravo na život“, koji sprovodi NVO CSD u partnerstvu sa NVO Omoniom. Projekat podrazumeva kampanju zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike i biće sproveden u opštinama: Klina, Kamenica, Zvečan i Leposavić.

Uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), Nevladina orgaizacija Komunikacija za razvoj društva (CSD) u partnerstvu sa NVO Omonia, sprovodi projekat pod nazivom „Pravo na jezik, pravo na život“, u opštinama: Kamenica, Klina, Zvečan i Leposavić i trajaće šest meseci.

Cilj projekta je organizovanje jedinstvene kampanje zastupanja prema Kancelariji poverenika za jezike kroz medijsku i terensku analizu i predstavljanje situacije kada je u pitanju pravo na jezik i upotreba jezika iz perspektive običnih građana. Sve aktivnosti imaju za cilj ažuriranje Strategije Kancelarije poverenika za jezike, koja još uvek nije finalna i nije usvojena u Skupštini Kosova. Jedna od aktivnosti je rad na podizanju svesti kod običnih građana o jednom od njihovih elementarnih ljudskih prava, a to je pravo da govore i slobodno koriste svoj jezik.

Osim analize stanja i potreba građana po pitanju upotrebe jezika u opštinama koje su delimično bile zapostavljene, a multietničkog su sastava, aktivnostima u okviru projekta „Pravo na jezik,pravo na život“, kroz medijsku kampanju u vidu tv i radio priloga, veb vesti i članaka na društvenim mrežama, biće povećana svest građana o neophodnosti žalbi Kancelariji poverenika za jezike, ne bi li ostvarili svoja prava na jezik koja su im ugrožena. U isto vreme, projektom će se promovisati rad Kancelarije poverenika za jezike.

Konačni cilj projekta je ažuriranje postojeće Strategije o radu poverenika za jezike i pronalaženje rešenja da strategija bude usvojena.

U okviru projekta će, osim analize i izveštaja, radio, tv i veb priloga, biće organizovane i dve javne debate u Severnoj Mitrovici i Kamenici. Predstavnici Kancelarije poverenika za jezike i relevantni akteri koji su učestvovali u istraživanju i pravljenju analize, biće panelisti na debatama, a debatu bi pratila i mini prdstava, kojom će se na umetnički način ukazati na problem sa primenom Zakona o upotrebi jezika.

Kancelarija poverenika za jezike će biti aktivno uključena u sve aktivnosti projekta „Pravo na jezik, pravo na život“.

A.Ć.