fbpx

UNS: Kancelarija glavnog kosovskog tužioca, uz podršku OEBS-a, diskriminiše srpske novinare

Udruženje novinara Srbije (UNS) sa svojim ogrankom na Kosovu oštro protestuje zbog odluke Kancelarije glavnog tužioca na Kosovu da izostavi i onemogući učešće predstavnika medija na srpskom jeziku i našoj novinarskoj asocijaciji na današnjem okruglom stolu o krivičnim delima nad novinarima.

Okrugli sto koji se danas održava u Prištini, uz podršku OEBS-a, na dnevnom redu ima teme od značaja za celokupnu novinarsku zajednicu, jer se razgovora o napadima i pritiscima na novinare koji su prijavljeni tužilaštvu. Na ovu temu priliku da diskutuju dobili su samo predstavnici kosovskih tužilaštava, novinarskih i medijskih organizacija kosovskih Albanaca i predstavnici OEBS-a.

Poziv predsedniku UNS-a na Kosovu Budimiru Ničiću i malom broju predstavnika srpskih medija stigao je 17 sati pre održavanja događaja, a posle isteka datog roka za prijavljivanje učešća. Poziv im je poslat sinoć, 20. juna, elektronskom poštom u 19.22 sata i sadržao je jasnu napomenu da učešće može da se prijavi toga dana do 16 sati.

UNS sa svojim ogrankom na Kosovu smatra da izostavljanje relevantnih organizacija poput naše, koja okuplja više od 100 novinara i medijskih radnika na Kosovu, kao i predstavnika medija na srpskom, predstavlja flagrantnu diskriminaciju, koju je ovog puta sprovela Kancelarija glavnog tužioca Kosova, uz podršku OEBS-a.

UNS sa svojim ogrankom na Kosovu upozorava da nema nikakvog napretka u istragama ubistava i kidnapovanja novinara i medijskih radnika na Kosovu i da UNS ima evidenciju za sedam ubijenih i nestalih kolega koji su izveštavali za medije na srpskom, i šest novinara koji su ubijeni, a radili su za kosovske medije na albanskom jeziku.

 

%d bloggers like this: