fbpx

Misije OEBS-a na Kosovu i u Srbiji pokrenule ,,Karavan dijaloga”

Фото ГрачаницаОнлајн: Мисије ОЕБС-а на Косову

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Uz podršku Misija OEBS-a na Kosovu i u Srbiji, od 7. Do 14. jula ove godine, biće održano više događaja u sklopu ,, Karavana dijaloga“.

,,Karavan dijaloga” organizuje mreža alumnistkinja Akademije dijaloga za mlade žene, deo je inicijative ,,Sledite nas” koja se sprovodi uz podršku OEBS-a, a ciljna grupa su mladi.

Karavan će sa članovima/icama inicijative obići različite gradove i učestvovati na radionicama, debatama, i predstaviće izložbu fotografija o ulozi žena u društvu.

,,Naš cilj je osnaživanje žena u obema zajednicama. Ne može biti održivog dijaloga o bilo kojoj temi bez uključivanja svih segmenata društva, a žene su njegov značajan deo. Žene mogu i treba da doprinose, gde god mogu, “ rekao je ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a na Kosovu, dok je njegov kolega Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji, poručio:

,,Centralna poruka “Karavana dijaloga” jeste da naglasi značaj neposredne komunikacije između mladih i da pokaže da mladi iz Beograda i Prištine imaju mnogo više zajedničkog nego što misle.”

Dve misije pokrenule su inicijativu ,,Sledite nas”, koja okuplja istaknute žene iz Beograda i Prištine, angažovane u politici, akademskoj zajednici, civilnom društvu i medijima u 2012. godini, i nakon toga. Akademija dijaloga za mlade žene, godišnji program obuke mladih aktivista/aktivistkinja iz oba društva koji je održan u Austriji, direktan je rezultat ove Inicijative.

Tokom “Karavana dijaloga”, aktivisti i aktivistkinje će obići: Beograd, Novi Sad, Šabac, Pančevo, Bujanovac, Preševo, Parteš, Gjilane, Peć i Prištinu.

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: