Jevtić u Crnoj Gori: Omogućiti povratak svima koji to žele

Potpredsednik kosovske vlade i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić, odvojeno je razgovarao u Podgorici sa ministrom za rad i socijalano staranje u Vladi Crne Gore, Kemalom Purišićem i sa šeficom Misije UNHCR-a u Crnoj Gori, Robertom Monteveći. Dogovoren je nastavak saradnje kako bi se pomogao povratak raseljenih na Kosovo.

„Želimo da vratimo sve one porodice koje su izrazile želju da se na Kosovo vrate i želimo da nastavimo sa Skopskim procesom koji je jako važan, koji daje konkretna rešenja za određene probleme, kao što je imovina i kao što su lična dokumenta. Ono u čemu smo se ministar Purišić i ja složili, jeste da ćemo intenzivirati saradnju i da ćemo je unaprediti, a sve u cilju da bi smo porodice koje su raseljene, što pre vratili na Kosovo“, izjavio je Jevtić posle sastanka sa crnogorskim ministrom za rad i socijalno staranje, Kemalom Purišićem.

Jevtić je obećao punu podršku za 10 porodica čiji je povratak, kako je rekao, već dogovoren, ali i za još 15 porodica o čijem se povratku razgovara.

Ministar rada i socijalanog staranja Crne Gore, Kemal Purišić, ističe da Vlada Crne Gore planira da intenzivira aktivnosti kako bi u narednom periodu rešila probleme koje raseljena lica sa Kosova imaju.

„Pitanja se tiču integracije raseljenih lica u crnogorsko društvo ili dobrovoljnog povratka na Kosovo. Uverio sam se u dobre namere i rešenost Vlade Kosova i ministra Jevtića lično da će se taj proces kroz novi zamah Skopske inicijative ubrzati. Vlada Crne Gore radi sve što je potrebno da se raseljeni sa Kosova zbrinu i dobiju status koji je zagarantovan Zakonom o strancima, status koji je u velikoj meri identičan statusu domicijelnog stanovništva“, rekao je Purišić.

Jevtić je sa šeficom Misije UNHCR-a u Crnoj Gori, Robertom Monteveći razgovarao o nastavku saradnje i planovima za 2018. godinu. Na sastanku je zaključeno da je najvažnije omogućiti povratak na Kosovo svima koji to žele, a onima koji žele da se integrišu u crnogorsko društvo, omogućiti da to učine kroz dostupne programe Ministarstva rada i socijalnog staranja i međunarodnih partnera.

„Rešavaćemo praktična pitanja. Pitanje ličnih dokumenata ćemo rešiti, tako što ćemo u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kosova nastaviti sa slanjem mobilnih timova, kako bi što veći broj raseljenih dobio lična dokumenta. Na slične načine, pokušaćemo da rešimo sve probleme koje raseljeni imaju“, poručio je Jevtić iz Podgorice.

Anđelka Ćup