Misija OEBS-a na Kosovu: Hitno popraviti krov zgrade za socijalno stanovanje u Plemetini

Мисија ОЕБС-а у Племетини

Мисија ОЕБС-а у Племетини

Misija OEBS-a na Kosovu, na sastanku koji je organizovala sa predstavnicima lokalnih i centralnih kosovskih institucija, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija i stranih misija, ali i sa potencijalnim donatorima, zatražila je hitno rešenje problema u zgradi za socijalno stanovanje, br. 1 u Plemetini, kako bi se poboljšali uslovi stanovanja Roma i Aškalija, koji u njoj žive.

Zgrada u kojoj žive raseljene porodice kosovskih Roma i kosovskih Aškalija, ozbiljno je oštećena kada je ranije zahvatio požar i kada je deo krova urušen. Kasnije, zbog vetrova, zgrada je ostala bez jednog dela krova, pa se direktno u stanove slivaju padavine. Takođe, stručnjaci su procenili, kako je saopštila misija OEBS-a na Kosovu, da je zgrada sagrađena sa neadekvatnim kanalizacionim i drenažnim sistemom.

„Trenutna situacija je takva da kiša plavi stepenište i prodire u zidove i plafone stanova, a s obzirom da se približava zima, stanari se suočavaju sa humanitarnim vanrednim stanjem koje ozbiljno utiče na njihovo zdravlje. Čitave porodice žive u vlažnim stanovima, na čijim se zidovima uhvatila buđ, a prijavljeno je da nekoliko dece ima simptome astme“, kaže se u saopštenju Kancelarije za informisanje misije OEBS-a na Kosovu.

Misija OEBS-a u Plemetini

Na sastanku koji je održan danas u Prištini, opština Obilić i relevantna ministarstva su se složili da angažuju stručnjaka za tehničku procenu situacije i predstavili su stvarne troškove koje treba da pokriju nadležne institucije. Dodatna donatorska podrška biće neophodna da bi se ova hitna situacija rešila pre zime.

U zgradi u Plemetini ima 35 stanova, u njima živi oko 180 stanara, a samo jedan stanar je stalno zaposlen.

Juče je stanare zgrade obišao i šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu.

Anđelka Ćup