Dalibor Jevtić: Neophodno je obezbediti jednaka prava za sve na Kosovu

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Далибор Јевтић

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Далибор Јевтић

Povodom Svetskog dana ljudskih prava, potpredsednik Vlade Kosova i ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić, pozvao je kosovske institucije da obezbede jednaka prava za sve građane. Kao jedan od najvećih problema, Jevtić je istakao problem uzurpirane imovine Srba i ostalih pripadnika manjina.

Srbima i ostalim nevećinskim zajednicama na Kosovu se moraju obezbediti ista prava kao i svim ostalim građanima, a svi narodi moraju dobiti istu šansu za normalan i život dostojan čoveka, poručio je danas ministar Jevtić, povodom Svetskog dana ljudskih prava. To se jedino može ostvariti ako se pre svega poštuju ljudska prava, naglasio je Jevtić i napomenuo da sve što se radi na ekonomskom napretku, stabilizaciji zajednica i stvaranju boljih uslova za suživot, neće biti dovoljno ukoliko se ne budu poštovala ljudska prava svih građana.

Ljudskim pravima se ne treba baviti samo 10. decembra, nego stalno, poručio je ministar za povratak i zajednice.

„Osnovni preduslov svakog demokratskog i stabilnog društva, održivog razvoja, bezbednosti i dugoročnog mira, jeste apsolutno poštovanje svih ljudskih prava i na tome ćemo raditi i zalagati se za to. Jedan od većih problema danas na Kosovu je pitanje imovine. Mora se odlučnije krenuti u rešavanje ovog problema. Zakon o Agenciji za verifikaciju imovine koji je u primeni, trenutno je protiv ljudskih prava i on mora hitno da se menja. Danas još jednom skrećemo pažnju i na taj problem, na problem uzurpirane imovine, ali od reči onih koji obećavaju rešenje nećemo imati ništa, ako se na delima ne pokaže da su insitucije sistema na Kosovu za sva ljudska prava i poštovanja i prava na imovinu, slobodu kretanja, pravo na slobodu i mir, pravo na različitost i međusobno poštovanje svih na Kosovu“, zaključio je ministar Jevtić.

Izvor: Informativna služba Ministarstva za zajednice i povratak

Anđelka Ćup