fbpx

Manji broj prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja na Kosovu

Фото: "Engin Akyurt pixabay"

Engin Akyurt pixabay"

Broj prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja na Kosovu je opao i tokom 2017.  godine policija je zabeležila svega 1.092 slučaja, saopšteno je danas u Prištini.

Izveštaj su Komisiji za ljudska prva, polnu ravnopravnost, nestala lica i peticije, žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima na Kosovu, predstavile tri organizacije civilnog društva. 

Ispred kosovskih Nevladinih organizacija KIPRED, GLSP, ARTPOLIS izveštaj je predstavila rukovodilac projekta istraživanja Arijana Ćosaj Mustafa.  Od maja 2016. godine na Kosovu postoji državni program kompenzacije žrtava krivičnih dela i prvenstveni cilj ovog Izveštaja jeste pružanje temeljne analize programa i adresiranja postojećih problema, naglasila je Ćosaj Mustafa.

I.M.

%d bloggers like this: