Косовски Омбудсман позвао институције и тужилаштво да осиргурају слободу изражавања и безбедност свим медијима

„Светски дан слободе медија, 3. мај 2018. године, поново проналази место у напорима за превазилажење досадашњих изазова, у смислу гарантовања слободе медија као основног права. Он је генерално показатељ нивоа развоја демократије и поштовања међународних стандарда о људским правима“, наглашава се у саопштењу Омбудсмана на Косову поводом Светског дана слободне медија.

   У тексту изјаве косовског омбудсмана даље се наводи:

Симболика овог датума је фокусирање пажње на самом значају слободе медија, дискурсу концепта демократије и једнакости свих људи, одржавајући се директно на право информисања и слободу изражавања. Генерална скупштина Уједињених Нација је, у циљу подизања свести о значају слободе медија, као и ради привукла пажњу власти на њихову дужност да поштују и подрже право слободе изражавања, право које је загарантовано Универзалном декларацијом о људским правима из 1993. године.

Што се тиче слободе изражавања и безбедности новинара, Омбудсман је 2. новембар 2017. године, по служвеној дужности, објавио Извештај са препорукама у циљу третирања слободе изражавање и слободе медија, са посебним нагласком на безбедност новинара приликом испуњавања своје мисије.

У фокусу извештаја су случајеви физичких напада и претњи новинарима. Извештај је истакнуо сложеност успостављања равнотеже између слободе изражавања, као основног права, и одређивање њених граница у односу на остала права.

Извештај је скренуо пажњу на потребу унапређења законодавног оквира, шта би гарантовало довољну заштиту за слободу медија и безбедност новинара, координацију између полиције и државног тужиоца, као и приоритетно третирање од стране тужилачког и правосудног система за дела почињена против новинара.

Омбудсман позива државне институције да јачају активности ради осигурања континуиране транспарентности у функцији јавне одговорности и слободе медија, као основа поштовања људских права, да спроводи препоруке међународних организација у вези са слободом изражавања и безбедношћу новинара, и случајеве претњи и напада на новинаре правосуђе третира са приоритетом и да их реши на ефикасан начин.