Dobro organizovano zdravstvo, stub opstanka Srba

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština sastao se danas sa direktorima najvećih zdravstvenih ustanova aktivnih u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, koji su izneli niz korisnih sugestija u vezi sa budućim položajem i potrebama zdravstva u ovim sredinama.

Na sastanku je ocenjeno da je kvalitetan sistem zdravstvene zaštite jedan od osnovnih stubova opstanka srpskog naroda i njegovo neotuđivo pravo, što je potvrđeno i briselskim dogovorima koji definišu buduće nadležnosti Zajednice srpskih opština.

Direktori zdravstvenih ustanova saglasili su se da je zdravstvo u srpskim opštinama organski povezano sa zdravstvenim sistemom u centralnoj Srbiji, i da bi svaki pokušaj remećenja takvog stanja stvari za posledicu imao krah čitavog sistema.

Direktori Zdravstvenih ustanova u opštinama sa srpskom većinom na sastanku sa Vinkom Radosavljević

Oni su konstatovali i da Zajednica srpskih opština mora garantovati očuvanje i unapređenje dostignutog kvaliteta primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, ali i sačuvati kadrovsku bazu na kojoj on danas počiva.

Sastanku su prisustvovali direktor Zdravstvenog centar Kosovska Mitrovica i direktori domova zdravlja Štrpce, Gračanica, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok.