Управљачки тим за успостављање ЗСО са директорима центара за социјални рад

Управљачки тим за успостављање ЗСО са директорима центара за социјални рад

Управљачки тим за успостављање Заједнице српских општина данас се, у оквиру процеса израде нацрта статута ЗСО, састао са директорима центара за социјални рад из средина са већинским српским становиништвом.

Представници установа социјалне заштите су на састанку истакли да је неопходно да Заједница српских општина има пун надзор над установама из постојеће мреже центара за социјални рад у овим срединама са вишедеценијским искуством, те да мора остати повезана са социјалним системом у централној Србији.

Тај надзор се, како су прецизирали, мора остваривати у читавом спектру области, од социјалне заштите до пензијског и инвалидског осигурања и заштите незапослених лица.

Поред тога, Заједница српских општина, према њиховој оцени, да би у пуној мери могла испунити сврху свога постојања, треба да има и право да оснива установе социјалне заштите.

Саговорници су постигли сагласност да је стављање ове области под надлежност Заједнице српских општина услов опстанка великог броја Срба на Косову и Метохији, посебно најрањивијих категорија становништва.

А.Ћ.