fbpx

Akcija OEBS-a u cilju povećanja bezbednosti novinara na Kosovu

Misija OEBS-a na Kosovu, uz pomoć bilborda i murala sa poznatih kosovskih novinara otpočela je kampanju upozoravanja javnosti o bezbednosti novinara na Kosovu.


Kampanja TV spotovima, pokrenuta još 2017. godine i predstavlja izazove sa kojima se medijski radnici susreću tokom profesionalonog rada i kao i posledičnim uticaja na njihov rad. Ona naglašava važnost pronalaska počinilaca bilo kog oblika pretnje ili napada na novinare kako bi se sprečile buduće takve aktivnosti.

„Novinari su zbog svog rada izloženi specifičnim rizicima zastrašivanja, pretnji ili fizičkih napada“, rekao je šef misije OEBS-a na Kosovu Jan Bratu.

„ U 2017. godini ukupno je prijavljeno 28 pretnji ili fizičkih napada na novinare. Važno je da svaki član društva razume potrebu da novinari budu zaštićeni i da doprinosi ambijentu u kojem se poštuje sloboda govora i sloboda medija’“, rekao je Bratu.

Bilbordi i murali na albanskom i srpskom jeziku biće postavljeni od juna do novembra 2018. godine.

U sklopu ove kampanje Misija OEBS-a takođe vodi TV debate o bezbednosti novinara i srodnim temama. Ona 22. juna organizuje konferenciju za predstavnike institucija vladavine prava, medija i građanskog društva o pravnim standardima za zaštitu novinara.

%d bloggers like this: