Упављачки тим о ЗСО са градоначелницима о општим принципима договореним у Бриселу

Управљачки тим за успостављање Заједнице српских општина данас је, у оквиру процеса израде нацрта статута Заједнице, разговарао са градоначелницима општина са српском већином. На састанку је било речи о будућој организационој структури Заједнице српских општина, која ће бити уређена на основу Општих принципа договорених у Бриселу.

Према том документу Заједница српских општина имаће следеће органе: скупштину, председника, савет, одбор, администрацију и канцеларију за жалбе. Саговорници су констатовали да је од кључне важности да надлежности Заједнице српских општина остану онакве какве су дефинисане у Првом бриселском споразуму.

Закључено је да Заједница српских општина треба да, кроз бављење питањима од заједничког интереса општина чланица, као и њихово представљањe, на одлучујућ начин допринесе јачању локалне демократије и заштити интереса српског народа.

Управљачки тим упознао је градоначелнике са досадашњим активностима и будућим плановима и захвалио на логистичкој и експертској помоћи које су му локалне власти пружиле у досадашњем раду.