Javno predstavljanje projekta „Usluge kućne i zdravstvene nege“

Javno predstavljanje projekta „Usluge kućne i zdravstvene nege“ biće organizovano u tri opštine sa srpskom većinom u Kosovskom Pomoravlju i na centralnom Kosovu.

Prezentacija projketa „Usluge kuće i zdravstvene nege“ biće održane:

U Ranilugu, u sredu 8. avgusta, u restoranu „SUR Mira“, u 12:00 časova,

Novom Brdu, u četvrtak 9. avgusta, u restoranu „Montevideo“ u Gornjem Kuscu, u 12:00 časova,

Gračanici, u petak 10. avgusta, u motelu „Evropa“, u 12:00 časova.

Projekat Small Development Business Centre of Kosovo ( Centar za razvoj malih preduzeća na Kosovu) podržan je i finansiran od strane Kancelarije Evropske Unije na Kosovu, organizacije Save The Children, u partnerstvu sa švedskom Agencijom SIda i Evropskim centrom za socijalnu politiku i istraživanje.

I.M.