fbpx

Tim za zaštitu od vršnjačkog nasilja, negovi zadaci i uloga

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница

Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница, Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн

Svaka škola je u zakonskoj obavezi da ima formiran tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji se zove tim za zaštitu.

Svaka škola je u zakonskoj obavezi da ima formiran tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji se zove tim za zaštitu. Članove i rukovodica tima za zaštitu određuje direktor ustanove koje bira iz redova zaposlenih npr: nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar škole.

Broj i sastav članova tima za zaštitu zavise od specifičnosti obrazovno- vaspitne ustanove, njene vrste i veličine, organizacije rada, od toga da li ona poseduje izdvojena odeljenja ili ima učenike iz manjinskih i marginalizovanih grupa, jasno je navedeno u Pravilniku o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje (Službeni glasnik RS, broj 30/10).

Direktor škole je osoba koja imenuje psihologa, pedagoga, nastavnika ili izuzetno drugog zaposlenog kao člana tima za zaštitu koji je odgovoran za vođenje i čuvanje dokumentacije o svim situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u kojima tim za zaštitu učestvuje.

Radmila Miljković, koja u Građevinsko saobraćajnoj školi u Gračanici predvodi petočlani tim zadužen za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja naglašava da osim školskog kadra, u izuzetnim situacijama pravilnik dozvoljava i uključivanje drugh osoba u rešavanje nekog problema.

„U tim za zaštitu se mogu uključiti i predstavnici roditelja i predstavnici lokalne zajednice, učeničkog parlamenta, a po potrebi i odgovarajuće stručnjake kao što su socijalni radnik, specijalni pedagog, lekar, pa čak i predstavnik policije“, naglašava Miljkovićeva.

Zadaci tima za zaštitu.

Osnovni zadatak sakog tima je da pripremi program za zaštitu i informiše decu, nastavnike i roditelje o tome koja je uloga tima i da oni mogu da računaju na podršku i pomoć od tima za zaštitu. Tim takođe učestvuje u programima i obukama za razvijanje stručnosti koja je neophodna u cilju prevencije mogućih slučajeva nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u školi.

Foto GračanicaOnlajn: Radmila Miljković, tim za zaštitu ima važnu preventivnu ulogu

„Tim ima ulogu i da predlaže mere za prevenciju i zaštitu, organizuje konsultacije i procenjuje rizik u donošenju odluka u slučajevima kada se sumnja ili je nasilje, zlostavljanje ili zanemarivanje učenika zaista počinjeno“, naglasila je Miljkovićeva koja vodi tim za zaštitu u Građevinsko saobraćajnoj školi.

Međutim, kako naglašava ona, ovde se obaveze tima ne zavšavaju. Članovi su dužni da prate i procenjuju efekte preduzetih mera za zaštitu dece i učenika i daju odgovarajuće predloge direktoru škole. Takođe, ističe Radmila Miljković, tim može da uključi i roditelje u preventivne i interventne mere aktivnosti.

Prema njenim rečima, tim za zaštitu je u obavezi i da sarađuje sa stručnjacima iz drugih nadležnih organizacija i službi, kao i sa medijima, da o svemu uredno vodi dokumentaciju, izveštava stručna tela i organe upravljanja u školi, a sve to u cilju sveobuhvatne zaštite učenika od vršnjačkog nasilja.

„Dakle, naša uloga jeste u tome da pored onoga što smo u obavezi da predajemo deci i da ih zajedno sa roditeljima učimo da postanu bolji ljudi. Kada budu bolji ljudi, oni će biti i srećni ljudi, a škola će biti pravo mesto druženja, učenja i zabave, čime bi trebalo da se povrati njen nekadašnji ugled“, zaključuje na kraju razogova za rubriku „Između dva časa“ profesorka književnosti i srpskog jezika i predsednica tima za zaštitu u Građevinsko – saobraćajnoj školi u Gračanici, Radmila Miljković.


Tekst je nastao kao deo projekta „Između dva časa“ koji je podržan od Ministarstva za kulturu i infomrisanje Vlade Republike Srbije.

Ana Marković

%d bloggers like this: