Тим за заштиту од вршњачког насиља, негови задаци и улога

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Основна школа "Краљ Милутин" Грачаница

Свака школа је у законској обавези да има формиран тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, који се зове тим за заштиту. Чланове и руководица тима за заштиту одређује директор установе које бира из редова запослених нпр: наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар школе.

Број и састав чланова тима за заштиту зависе од специфичности образовно- васпитне установе, њене врсте и величине, организације рада, од тога да ли она поседује издвојена одељења или има ученике из мањинских и маргинализованих група, јасно је наведено у Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Службени гласник РС, број 30/10).

Директор школе је особа која именује психолога, педагога, наставника или изузетно другог запосленог као члана тима за заштиту који је одговоран за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује.

Радмила Миљковић, која у Грађевинско саобраћајној школи у Грачаници предводи петочлани тим задужен за превенцију и борбу против вршњачког насиља наглашава да осим школског кадра, у изузетним ситуацијама правилник дозвољава и укључивање другх особа у решавање неког проблема.

„У тим за заштиту се могу укључити и представници родитеља и представници локалне заједнице, ученичког парламента, а по потреби и одговарајуће стручњаке као што су социјални радник, специјални педагог, лекар, па чак и представник полиције“, наглашава Миљковићева.

Задаци тима за заштиту.

Основни задатак саког тима је да припреми програм за заштиту и информише децу, наставнике и родитеље о томе која је улога тима и да они могу да рачунају на подршку и помоћ од тима за заштиту. Тим такође учествује у програмима и обукама за развијање стручности која је неопходна у циљу превенције могућих случајева насиља, злостављања и занемаривања у школи.

Фото ГрачаницаОнлајн: Радмила Миљковић, тим за заштиту има важну превентивну улогу

„Тим има улогу и да предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и процењује ризик у доношењу одлука у случајевима када се сумња или је насиље, злостављање или занемаривање ученика заиста почињено“, нагласила је Миљковићева која води тим за заштиту у Грађевинско саобраћајној школи.

Међутим, како наглашава она, овде се обавезе тима не завшавају. Чланови су дужни да прате и процењују ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и дају одговарајуће предлоге директору школе. Такође, истиче Радмила Миљковић, тим може да укључи и родитеље у превентивне и интервентне мере активности.

Према њеним речима, тим за заштиту је у обавези и да сарађује са стручњацима из других надлежних организација и служби, као и са медијима, да о свему уредно води документацију, извештава стручна тела и органе управљања у школи, а све то у циљу свеобухватне заштите ученика од вршњачког насиља.

„Дакле, наша улога јесте у томе да поред онога што смо у обавези да предајемо деци и да их заједно са родитељима учимо да постану бољи људи. Када буду бољи људи, они ће бити и срећни људи, а школа ће бити право место дружења, учења и забаве, чиме би требало да се поврати њен некадашњи углед“, закључује на крају разогова за рубрику „Између два часа“ професорка књижевности и српског језика и председница тима за заштиту у Грађевинско – саобраћајној школи у Грачаници, Радмила Миљковић.


Текст је настао као део пројекта „Између два часа“ који је подржан од Министарства за културу и инфомрисање Владе Републике Србије.

Ана Марковић