Извештај са округлог стола у Штрпцу

Нова друштвена иницијатива (НСИ) и НВО Комуникација за развој друштва (ЦСД) у оквиру пројекта ,,Одговорно друштво – транспарентне општине“ организовали су округли сто у Штрпцу о резултатима, недостацима и напретку рада локалних самоуправа и механизмима транспарентности и одговорности на локалном нивоу. Округли сто је одржан 25.јула 2018. године у ресторану Липа у Штрпцу.

Округлим столом је модерирао Марко Миленковић, програмски асистент Нове друштвене иницијативе који је истакао задовољство поводом одржавања округлог стола, а потом и значај одржавања овакве дебате у оквиру пројекта који има за циљ укључивање и повезивање грађана, организација цивилног друштва и медија са локалним самоуправама у десет општина са српском већином ради заступања и унапређења транспарентности и одговорности локалног нивоа власти.

На питање модератора колико је општина Штрпце сервис грађана и на који начин остварују комуникацију са грађанима, члан локалне самоуправе Родољуб Младеновић је истакао да је општина Штрпце једна од најтранспарентнијих општина на Косову и да локална самоуправа јесте сервис грађана у великој мери као и да сви у општинском руководству раде на унапређењу сарадње са грађанима.

Као највеће успехе у досадашњем раду, директор одељења за геодезију, катастар и имовину истиче капиталне инвестиције и бројне пројекте на реконструкцији и изградњи инфраструктуре што је остварено из сопствених средстава општине као и донаторским средствима. Такође, Младеновић истиче транспарентност и одговорност општине као велики успех. Недостатак би по речима представника могао да буде недовољно анимирање грађана за учешће у раду локалне самоуправе.

Лазар Арсић, члан локалне самоуправе општине Штрпце, истиче да је актуелна структура добила поверење у трећем мандату што јасно показује да грађани имају довољно поверења у рад изабраних представника, а наводи да су грађани задовољни пре свега јер је имплементирано доста пројеката који су заиста изражени као потреба од стране грађана.

На питање модератора каква је улога цивилног друштва у укључивању и едукацији грађана, Арсић наводи да је локална самоупра ва доступна за сваки вид сарадње и да је потребно организовати што више дебата на ове теме и тиме информисати грађане. Потребни су програми невладиних организација, и они недостају грађанима Штрпца.

Као добар пример у досадашњем раду неки од учесника дебате наводе нове системе и информационе технологије што је допринело пре свега у обавештавању и едукацији грађана оодређеним темама. Али такође наводе и да је при активирању нових система неопходна претходна едукација грађана.