Извештај са округлог стола у Зубином Потоку

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: општина Зубин Поток

Нова друштвена иницијатива (НСИ) и НВО Комуникација за развој друштва (ЦСД) у оквиру пројекта ,,Одговорно друштво – транспарентне општине“ организовали су округли сто у Зубином Потоку о резултатима, недостацима и напретку рада локалних самоуправа и механизмима транспарентности и одговорности на локалном нивоу. Округли сто је одржан 20.јуна 2018. године у скупштинској сали општине Зубин Поток.

Уводну реч је имао модератор округлог стола Марко Миленковић, програмски асистент Нове друштвене иницијативе који је истакао задовољство поводом одржавања округлог стола, а потом и значај одржавања овакве дебате у оквиру пројекта који има за циљ укључивање и повезивање грађана, организација цивилног друштва и медија са локалним самоуправама у десет општина са српском већином ради заступања и унапређења транспарентности и одговорности локалног нивоа власти.

На питање колико је општина Зубин Поток заиста сервис грађана председавајући СО Зубин Поток, Немања Јакшић, истакао је да о томе треба да суде грађани, али наводи да је по његовом мишљену локална самоуправа окренута ка грађанима. Прикупљање информација о проблемима и недостацима у општини Зубин Поток најчешће се врши неформално, кроз директну комуникацију руководства општине са грађанима па се може закључити да грађани и њихови проблеми увек дођу до представника локалне саоумправе.


Срђан Вучинић, службеник за информисање у општини Зубин Поток упитан шта су највећи успеси, а шта неуспеси у раду изабраних органа локалне самоуправе Зубин Поток од формирања до данас истакао је да као највећи успех могу да се наведу бројни инфраструктурни пројекти и објекту што је и највидљивије. Такође, као успех истиче и позитивно еколошко стање у општини, док као несупехе наводи неформирање свих општинских департмана и служби.

На питање колико грађани верују изабраним органима локалних самоуправа представници локалне самоуправе истичу да осећају да им грађани верују што је највише било видљиво на скоро одржаним локалним изборима где је владајући политички субјекат добио велику подршку.

Организације цивилног друштва раде али не довољно на едукацији грађана о њиховим правима у праћењу рада локалних органа власти, о Закону о приступу информацијама од јавног значаја, информацијама о јавним набавкама и слично, истакла је Благица Радовановић, извршна директорица НВО Санта Марија. Такође, у даљем излагању је навела да је неопходно веће улагање у едукацију грађана као и запослених у локалној самоуправи јер и они често нису обучени адекватно за послове које обављају.

Недостатак медија у општини Зубин Поток, као и пасивност грађана су проблеми које наводе представници локалне самоуправе јер како наводе у периоду од 2 године добили су само један захтев за информације од јавног значаја и управо у томе виде простор за побољшање питања транспарентности и доступности информацијама.

У отвореној дискусији грађани су истакли да невладине организације једине раде на едукацији грађана, што није довољно, потребно је да и локална самоуправа учествује у том представљању грађанима њихова грађанска права. Такође, грађани креирање функционалне електронске платформе, пре свега сајта општине виде као велику могућност за унапређење транспарентности и одговорности рада локалне самоуправе, јер како и истичу неки од грађана, тренутно је немогуће доћи до градоначелника и поставити било какво питање, дати сугестију и слично. Несшто што се такође истиче као кључно је недостатак стратешких докумената, недостатак службеника, као и непрофесионалан однос службеника према грађанима.