Lokalne samouprave i civilni sektor moraju da budu partneri zbog boljeg života svojih građana

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Конференција у оквиру пројекта „Одговорно друштво, транспарентне општине“

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Конференција у оквиру пројекта „Одговорно друштво, транспарентне општине“


Lokalne samouprave i civilni sektor moraju da budu pravi partneri kako bi svoje građane upoznali sa njihovim pravima i kako bi građani svoja prava koristili. Iako pred izbore svi kandidati za lokalne odbornike i gradonačelnika obećavaju da će opštine biti servis svojih građana, u praksi to nije tako, delom zbog nezainteresovanosti i neobaveštenosti samih građana, a delom zbog netransparentnog rada, kako izabranih predstavnika, tako i zaposlenih u lokalnim administracijama, kao i nedostatka ljudskih i materijalnih resursa. Nedostatak transparentnosti u radu opštinskih administracija i izabranih organa lokalne vlasti može se prevazići samo zajedničkim radom opštinskih službenika i izabranih predstavnika, organizacija civilnog društva, medija i samih građana. Ovo su zaključci sa završne konferencije u okviru projekta „Odgovorno društvo, transparentne opštine“, koji su uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo sprovele nevladine organizacije „Komunikacija za razvoj društva – CSD“ iz Gračanice i „Nova društvena inicijativa“ iz Severne Mitrovice.


Oko četrdesetak građana, predstavnika nevladinih organizacija, medija i opština: Gračanica, Ranilug, Novo Brdo, Parteš i Klokot, složili su se da je u budućnosti neophodna bolja saradnja predstavnika civilnog sektora i izvršne i zakonodavne lokalne vlasti, kako bi građani bili informisani o aktivnostima koje su važne za njihov život.

Direktor NVO „Komunikacija za razvoj društva-CSD“ Ivan Nikolić, istakao je da su predstavnici lokalnih samouprava bili izuzetno otvoreni za saradnju u sprovođenju projekta „Odgovorno društvo, transparentne opštine“.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Konferencija u okviru projekta „Odgovorno društvo, transparentne opštine“

„Saradnja svih lokalnih samouprava u okviru ove veoma osetljive teme, dobar je znak da će se saradnja nastaviti, kako u cilju povećanja transparentnosti, tako i u većem učešću građana u procesima donošenja odluka, njihovom većem interesovanju za rad opštinskih službenika i izabranih predstavnika. Na nama je da se potrudimo da svojim idejama pomognemo i građanima i lokalnoj administraciji“, istakao je Nikolić.

Predstavnica jednog od partnera u projektu, NVO „Omonia“ iz Gračanice Anđelka Ćup je dodala da su osim neobaveštenosti, građani nezainteresovani za rad lokalnih samouprava, pa se u anketama uglavnom mogu čuti dva suprotstavljena odgovora: „sve je dobro“ ili „ništa ne valja“.

„To nije tako i istina je negde između. Zbog toga mi, organizacije civilnog društva i mediji, moramo da budemo partneri jer su nam ciljevi isti, a to je bolji život naših građana, dakle nas samih. Odbornici, službenici, direktori opštinskih odeljenja i gradonačelnici ne smeju da doživljavaju medije i organizacije civilnog društva kao političke protivnike i da naše dobronamerne kritike shvataju kao pretnju. Takođe, mi kao predstavnici medija i nevladinih organizacija moramo da imamo konkretne predloge i rešenja, a ne samo „ovo ništa ne valja“. Naši građani nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i upravo je to naš zadatak, da ih sa njima upoznamo, ali i da ojačamo saradnju sa svojim lokalnim samoupravama u smislu obuke opštinskih službenika, davanja inovativnih ideja, promovisanja lokalnih tema kroz profesionalno i istraživačko novinarstvo“, rekla je predstavljajući izveštaj, Anđelka Ćup.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Konferencija u okviru projekta „Odgovorno društvo, transparentne opštine“

Četiri severne opštine se razlikuju od južnih, jer su one najmlađe lokalne samouprave sa značajno ograničenim finansijskim i ljudskim resursima, rekla je Jovana Radosavljević, predstavnica NVO „Nova društvena inicijativa“ iz Severne Mitrovice.

„Ograničenost resursa je uticala na razvoj lokalnih institucija na severu. Građani su dodatno zavisni od institucija sistema Republike Srbije, što se može smatrati preprekom za funkcionisanje kosovskih vlasti u punom kapacitetu, ali sa druge strane služi za popunjavanje praznina oba sistema. Često su građani zbunjeni i ne znaju kome i za šta treba da se obrate“, rekla je Radosavljevićeva, naglašavajući da osim nedostatka ljudskih i materijalnih resursa, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova nemaju ažurirane sajtove preko kojih bi se građani obaveštavali o aktivnostima gradonačelnika, direktora opštinskih odeljenja, javnim nabavkama, konkursima i ostalim dokumentima.

Predstavnici lokalnih samouprava koji su prisustvovali konferenciji složili su se da im je potrebno partnerstvo sa civilnim sektorom i medijima, da su otvoreni za saradnju i dobronamernu kritiku, ali i da im je potrebna pomoć u animiranju građana da se više uključe u procese donošenja odluka i opštinskih dokumenata.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Konferencija u okviru projekta „Odgovorno društvo, transparentne opštine“

U okviru projekta “Odgovorno društvo, transparentne opštine”, koji su sprovele nevladine organizacije “Komunikacija za razvoj društva- CSD” iz Gračanice i “Nova društvena inicijativa” iz Severne Mitrovice sa medijskim partnerima RTV Mir iz Leposavića i produkcijom “Omonia” iz Gračanice, urađeno je istraživanje o transparentnosti u radu svih deset opština sa srpskom većinom na Kosovu, na osnovu kojeg je urađen izveštaj “Stavovi građana i organizacija civilnog društva o radu lokalnih samouprava”, sa preporukama za lokalne samouprave, civilno društvo, medije i građane. Cilj projekta je doprinos uključivanju i povezivanju građana, organizacija civilnog društva i medija sa lokalnim samoupravama u deset opština sa srpskom većinom, radi unapređenja transparentnosti i odgovornosti pomenutih opštinskih uprava. U okviru projekta je takođe održano deset debata i urađeno deset kraćih TV i radio priloga o transparentnosti kosovskih opština sa srpskom većinom.

I.M.