Studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici uz svoj narod

Студенти

Studenti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, na danas održanom prvom zboru Studentskog parlamenta, kome je prisustvovalo više od devet stotina studenata, usvojili su zaključke u kojima se u potpunosti solidarišu sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji.

Zbor studenata u Kosovskoj Mitrovici

Studenti se takođe najoštije protive uvođenju nametnutih taksi kojima se, naglašavaju, ugrožava opstanak srpskog življa na Kosovu i Metohiji, ali i normalan rad Studentskog centra i život studenata.

I pored toga zaključeno je na zboru da će se sve nastavne i vannastavne aktivnosti studenata odvijati po unapred predviđenom planu i programu. „Nastavićemo da svoje studentske obaveze redovno i uredno ispunjavamo i pozivamo srpski narod širom Kosova i Metohije da pokaže jedinstvo na svakom koraku, upravo onako kako i mi to pokazujemo“, ističu studenti.