Javnost upoznata se potencijalnom kosovskom platformom za dijalog

Pemijer Kosova Ramuš Haradinaj, najavio je da će na narednoj sednici Vlade Kosova predstaviti Nacrt dokumenta za konačni Sporazum između Kosova i Srbije. Haradinaj je predstavio ovaj dokument i ambasadorima zemalja KVINTA-e, čime je i izneo posvećenost Kosova za konačnu fazu dijaloga sa Srbijom.

Na svom fejsbuk profilu, Haradinaj je istakao da je ovaj dokument jaka osnova za pregovarački tim.

„Vlada Kosova je posvećena da dijalog sa Srbijom bude nastavljen i sada je vreme da se ovaj dijalog okonča, poštujući Ustav, suverenitet i integritet zemlje“ istakao je Haradinaj.

Dokument od 30 stranica, koji je u celosti objavio dnevni list „Koha ditore“, sadrži 16 poglavlja.

U preambuli ovog dokumenta se pominje i sveobuhvaatni sporazum Martija Ahtisarija, koji definiše Kosovo kao multietničko društvo koje poštuje osnovna ljudska prava i slobode, a da se Srbiji priznaje legitimno pravo da zagovara ljudska prava kosovskih Srba.  Kako prenosi ovaj dnevni list, tu Vlada ističe pravo samopredeljenja u situacijma kada se jedan narod diskriminiše, gazi ili kada Vlada njih ne predstavlja na legitiman način.

Prvo poglavlje je posvećeno političkom sporazumu, a drugo merama za izgradnu poverenja. Treće poglaavlje govori o garancijama i zaštitu ljudskih prava. Četvrto je posvećeno ekonomiji,  peto tranzicionoj pravdi i pomirenju, šesto obrazovanju i pitanju mladih, zatim simbolima, Asocijaciji srpskih opština, transportu, energetici, primeni sporazuma iz Brisela, mehanizmima za realizaciju i monitoringu, izmeni zakonskog okvira, rešavanju sporova ovog sporazuma, priznavanju i učlanjenju u međunarodne organizacije, dok je u 16. poglavlju opisano stupanje na snagu ovog sporazuma.

U prvom poglavlju, posvećenom političkom sporazumu, u tački 1.3 navodi se da se strane slažu da je svaka od država suverena i zakonski osnovana, a u tački 1.5. da će strane biti posvećene političkoj, privrednoj i socijalnoj saradnji putem vladinih i nevladinih struktura, u cilju zaštite i promocije interesa svih građana dveju država.

U tački 1.9. navodi se da se strane obavezuju da stvore zajedničke strukture za rešenje svih pitanja preostalih iz perioda rata 1998 – 1999. uključujući i kompenzaciju, pitanje nestalih, zločina seksualnog nasilja i ratnih zločina.

U drugom poglavlju u tački 4. se ističe da javne obrazovne institucije treba da imaju kurseve na albanskom i srpskom jeziku, uključujući i obrazovne institucije koje rade po srpskom planu i programu u Republici Kosovo, a u tački pet se predlaže formiranje Asocijacije biznisa Kosovo–Srbija, kako bi se omogućilo privatnim preduzećima da adresiraju svoje zajedničke zabrinutosti i umanje barijere za odvijanje prekograničnog biznisa.

U četvrtom poglavlju se pored ostalog navodi da bi strane trebalo da osnuju zajedničku Komisiju kako bi pregovarali o delu kosovskog međunarodnog duga, nasleđenog iz bivše Jugoslavije, uklučujući i dug prema Svetskoj banci, Pariskom sporazumu i Londonskom klubu, po Sporazumu o sukcesiji koji je postignut između zemalja naslednica SFRJ.

U petom Poglavlju se predlaže osnivanje zajedničke “ratne arhive” u kojoj će biti prikupljene činjenice zasnovane na dokazima o ljudskim žrtvama, žrtvama rata, seksualnog nasilja i drugih društvenih i materijalnih šteta i stvaranje zajedničke ekipe istražiteja i tužilaca i policijskih istražitelja, na osnovu sporazuma o recipročnoj pravnoj pomoći, za olakšavanje razmene dokaza o osumnjičenima za ratne zločine.

U šestom poglavlju posvećenom obrazovanju, predlaže se da se srpski plan i program formalno integriše u obrazovni plan i program Kosova i da se stvore zajedničke grupe koje će ih razmotriti i prilagoditi školskim tekstovima i planu i programu. Takođe se ističe da škole na nastavnom srpskom jeziku mogu da primenjuju planove i programe Srbije nakon što to prijave Ministarstvu za obrazovanje i tehnologiju Kosova. U slučaju da kosovsko ministarstvo ne bude dalo zeleno svetlo, nezavisna komisija bi razmotrila plan i program ili školske tekstove kako bi potvrdila da li su u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova.

U poglavlju sedam, posvećenom simbolima, navodi se da opštine sa većinskim srpskim stanovništvom mogu da koriste opštinske simbole i pečate i ambleme, ali da oni ne treba da liče na simbole drugih država i opština unutar ili van Republike Kosovo.

Osmo poglavlje je posvećeno Asocijaciji srpskih opština, koja bi trebala da se osnuje u skladu sa Ustavom Republike Kosova, u skladu sa Prvim Sporazumom o rukovodećim principima za normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova od 19.aprila 2013. godine, na osnovu odluke Ustavnog suda Kosova i Evropske karte za lokalnu samoupravu.

Takođe se ističe i da se strane slažu da kompetentni sudovi na Kosovu mogu da spreče bilo kakvo funkcionisanje ili aktivnost Zajednice srpskih opština ukoliko one krše ustavni red, krše ljudska prava i slobode ili  ohrabruju rasističku, nacionalnu, etničku ili versku mržnju.

U poglavlju devet se predlaže priznanje identifikacionih dokumenata građana obeju zemalja, uključujući pasoše, lične karte i vozačke dozvole, kao i dozvola za putovanje privatnim automobilima sa državnim simbolima.

U ovom dokumentu je predviđeno da kao garant za sprovođenje ovog sporazuma, budu Sjedinjene američke države (SAD), Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija kao i Evropska unija (EU), koje bi nakon stupanja na snagu ovog sporazuma činila nastojanja da se približe države koje nisu priznale Kosovo.

Strane bi takođe, trebale da se slože da u cilju olakšavanja nadgledanja i sprovođenja ovog sporazuma osnuju zajedničku komisiju sastavljenu od predstavnika ovih država, koja bi bili prisutna na Kosovu i Srbiji.

Najzad u poglavlju 15, nazvanom Priznanje i učlanjenje u međunarodne organizacije, strane i garanti sporazuma se slažu da pokrenu procedure za Rezoluciju Saveta bezbednosti OUN za priznanje ovog Sporazuma i za prijem Kosova kao stalnu članicu OUN.

U ovom kontekstu se navodi da strane neće blokirati ili obeshrabrivati druge članice da blokiraju učlanjenje Kosova u međunarodnim organizacijama, uključujući i EU, Savet Evrope, Organizaciju za bezbednost i saradnju u Evropi.

Ovaj bi sporazum stupio na snagu ratifikacijom u kosovskom i srpskom parlamentu.

Inače, Nacrt dokumenta je poslat na razmatranje i političkim partijama na Kosovu, koje će imati priliku da daju svoje komentare ili predloge, a prema mišljenju dela kosovskih analitičara, malo je verovatno da će ovaj predlog sporazuma biti prihvatljiv za Srbiju.

Takvo mišljenje deli i analitičar političkih prilika Ramuš Tahiri koji je za dnevni list “Zeri” izjavio da Kosovo ne treba da se bavi time da li se sa ovim dokumentom slaže Srbija ili ne.

“Država Srbija je izjavila da se ne slaže da ovim Nacrtom.Kosovo ne treba da gleda na to da li se druga država slaže ili ne, jer Kosovo ima volju svog naroda. Srbi se ne slažu jer imaju predrasuda oko Kosova, jer misle da pitanje nezavisnosti treba da se vrati u pregovore. Dobro je što je Kosovo izašlo sa Platformom pred međunarodnu zajednicu. Nije važno da li se slaže Srbija ili ne, jer Kosovo kontroliše svoju teritoriju i sa Srbijom joj treba sporazum kao sa drugim državama”, izjavio je Tahiri.

Arberie Nagavci iz Pokreta Samoopredeljenje je izjavila da njena partija još nema stav u vezi ovog predloga dokumenta , a isto je izjavio i Demokratski savez Kosova.

S druge strane, šef parlamentarne grupe Socijaldemokratske partije Kosova Dardan Sejdiu je izjavio da usvajanjem Rezolucije u kosovskom parlamentu, prošle subote, sada postoji izabrana ekipa od poslanika Skupštine koja će se baviti temama vezane za dijalog.

Ova je delagacija sastavljena od poslanika vladajuće koalicije i poslanika opozicione Socijaldemokratske patije, a ostavljeno je mesto za predstavnika civilnog društva i dva mesta za predstavnike opozicionih partija, Demokratskog saveza Kosova i Pokreta Samoopredeljenje. Pošto su se poslanici ove dve opozicione partije protivili usvajanju Rezolucije, i poručili da neće biti deo ovog pregovaračkog tima, na njihova mesta imenovana su dvojica poslanika iz Socijaldemokratske partije “dok se predstavnici ove dve opozicione partije ne priključe pregovaračkom timu”.

 

KosovoLajv – Violeta Oroši Berišaj