Општинска инспекција забранила продају пиротехничких средстава у нелиценцираним објектима

Одељење инспекције општине Грачаница саопштава да је на основу уредбе надлежног министаства забрањена продаја пиротехничких средстава лицима млађим од 18 година на територији ове локалне самоуправе.

Како је саопштено у сврху контроле неовлашћене продаје пиротехничких средстава инпектори овог општинског одељења биће додатно ангажовани на терену и у случају непоштовања одлуке примениће се законом предвиђене казнене мере.

Петарде, ватромете и друге врсте пиротехничких средства трговински објекти ће моћи да продају само уколико имају дозволу за то и издају фискални рачун и то искључиво лицима старијим од 18 година а тржишна инспекција је у обавези да проверава декларацију производа.

Општински инспектори моле грађане који су љубитељи пиротехничких средстава да исте набављају у лиценцираним радњама и да опрезно рукују са њима како би се избегле могуће нежељене последице.

Општински инспектори ових дана деле пропратни материјал којим се трговци упозоравају о забрани продаје пиротехнике лицима млађим од 18 година и који према прописима мора бити истакнут на видљивом месту у свим трговинским објектима.