fbpx

Meštani Sirinićke župe peticijom brane vodu za piće od izgradnje hidrocentalne

Izgradnja mini hidrocentralne na mestu Obereke u opštini Štrpce, ugroziće rezervoare pijaće vode, ali i biljni i životinjki svet kojima obiluju reke Kaluđerka i Bolovanka.

Izgradnja mini hidrocentralne na mestu Obereke u opštini Štrpce, ugroziće rezervoare pijaće vode, ali i biljni i životinjki svet kojima obiluju reke Kaluđerka i Bolovanka. Obe ove reke pripadaju Nacionalnom parku Šar Planina. Investitor MATKOS GROUP, bez saglasnosti naroda i zakona,  protivno zakonu o vodama, bez javne debate sa meštanima Štrpca i protivno peticiji naroda, koju je  potpisalo 99,5% meštana, koji su direktno ugroženi navedenom izgradnjom želi izgradnju mini hidrocentralne.

U pismu koje je dostavljeno našoj redakciji navodi se da odrađene studije opravdanosti i održivosti projekta izgranje mini hidrocentrale na mestu Obereke nisu sprovedene ,a da je investitor krenuo da besomučno rovari staništima pastrmki i rečnim žilama koje snadbevaju rezervoar pijaće vode meštane Štrpca. Dalje se naglašava da trase ukopavanja cevi duboko zadiru u Nacionalni Park Šar-planina što je još jedno kršenje svih međunarodnih zakona o radovima ovog tipa u oblastima pod najvećim stepenom zaštite, upozoravaju meštani Štrpca u pismu i peticiji koju su prosledili redakciji portala GračanicaOnlajn.

Reka,  Šar planina, foto: GračanicaOnlajn

Pismo prenosimo u celosti:

 

Poštovani,

 

U ime naroda opštine Štrpce želimo da Vas upoznamo sa problemom sa kojim se suočavamo kao zajednica i predočimo katastrofalne posledice po ljude i prirodno okruženje planiranom izgradnjom mini hidrocentrale na mestu Obereke naše opštine. U isto vreme mi smo predstavnici i zaštitnici celokupnog živog sveta koji buja u koritu i duž korita dveju reka koje kratkovidi ekonomski interes pojedinaca  želi bespovratno strpati u cevi.

Naime, investitor „MATKOS GROUP“ bez saglasnosti naroda i zakona, (protivno zakonu o vodama, bez javne debate sa meštanima naselja Štrpce i protivno peticiji naroda koju Vam dostavljamo a koju je  potpisalo 99,5% meštana koji su direktno ugroženi navedenom izgradnjom), odrađene studije opravdanosti i održivosti projekta izgranje mini hidrocentrale  na  mestu  Obereke  koje  lokalnom stanovništvu govori mnogo i znači sve, krenuo da besomučno rovari staništima pastrmki i rečnim žilama koje snadbevaju rezervoar pijaće vode za meštane Štrpca. Trase ukopavanja cevi duboko zadiru u Nacionalni Park Šar-planina što je još jedno kršenje svih međunarodnih zakona o radovima ovog tipa u oblastima pod najvećim stepenom zaštite.

Ovom  izgradnjom  mini  hidrocentrale  na   dvema   rekama Kaluđerke i Bolovanke direktno se ugrožavaju izvori i rezervoari pijaće  vode  smešteni  na mestima i trasama planirane izgradnje objekta  i cevovoda u kojima će se sručiti i ono malo vode čiji nivo godinama usled klimatskih promena opada.

Iz pomenutih reka se navodnjavaju bašte i malinjaci lokalnog stanovništva što direktno ugrožava egzistenciju naroda. Jakom voljom i verom u opstanak na svojim ognjištima, narod ličnim požrtvovanjem uspeva, za  sada,  da  odoli  nasrtajima investitora  u  nameri  da  nam oduzme pravo na dovoljno pijaće vode i pravo na koegzistenciju  sa prirodom  i  prirodnom  ravnotežom,  zarad  profita  koji  u  ovom slučaju nema opravadanja.

Miroljubiv narod Štrpca Vas moli da svojim autoritetom,  poštujući osnovna načela 21. veka na pravo na pijacu vodu, učinite sve što je u Vašoj moći da zaustavite dalju izgradnju mini hidrocentrale na mestu Obereke u opštini Štrpce i pružite nadu narodu za dalji opstanak i prosperitet na ovim prostorima.

Unapred zahvalan, Narod opštine Štrpce

%d bloggers like this: