fbpx

Opština Gračanica: Bezbedno, ali može i bezbednije

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: дебата о безбедности заједница

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: дебата о безбедности заједница


Na debati o bezbednosti zajednica u Opštini Gračanica, jedan od zaključaka je da se bezbednosna situacija

Na debati o bezbednosti zajednica u Opštini Gračanica, jedan od zaključaka je da se bezbednosna situacija u 19 sela ove opštine poboljšala, ali da nije sasvim zadovoljavajuća. Broj prijavljenih krivičnih dela je u 2018. Godini smanjen za 20% u odnosu na 2017., a istaknuto je da se broj krivičnih dela znatno smanjio od kada su kritične tačke u Opštini Gračanica pokrivena video nadzorom, zahvaljujući, kako je rekao zamenik gradonačelnika, odbornici SO i koordinatoki Odbora za bezbednost, Snežani Jovanović. Donator video nadzora, kao i osvetljenja je UNMIK policija. Saradnja između lokalne samouprave i policijske stanice Gračanica je poboljšana u odnosu na prošli mandat vladajuće strukture, ali je primetna nezainteresovanost ili strah kod građana da o ličnoj i bezbednosti imovine razgovaraju javno. Uz prisustvo komandira Policijske stanice u Gračanici Bratislava Trajkovića,šefa istražnog odeljenja Bobana Simonovića i zamenika gradonačelnika Gračanice Saše Danića, građani i predstavnci medija i civilnog sektora istakli su svoje viđenje bezbednosne situacije, a debatu su organizovali NVO “Humani centar” iz Mitrovice i “Kosovski centar za bezbednosne studije” iz Prištine.

“Cilj ovakvih debata je da podstaknemo stanovništvo i policiju na bolju komunikaciju. Na zapadu se to zove društveno prihvatljiv dogovor i mi želimo da vremenom postane normalno da se krivična dela prijavljuju i da bude poboljšana obostrana komunikacija, na zadovoljstvo svih”, rekao je direktor NVO “Humani centar” iz Mitrovice, Veroljub Petronić, objašnjavajući cilj projekta.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: debata o bezbednosti zajednica

Zamenik gradonačelnika Gračanice Saša Danić je naglasio da je primarni cilj aktivnosti izabranih predstavnika i zaposlenih u ovoj lokalnoj samoupravi, stvaranje boljih i kvalitetnijih uslova života za sve građane, a da je bezbednost građana najvažniji segment boljeg života. Danić tvrdi da su se krađe i međuetnički incidenti znatno smanjili posle dolaska novih ljudi na čelo lokalne samouprave, posebno gradonačelnika Srđana Popovića.

“Otpočeli smo redovne i stalne kontakte sa Policijskom stanicom u Gračanici kako bismo imali sve neophodne informacije sa terena. Na institucionalnom nivou, Odbor za bezbednost Opštine Gračanica u multietničkom sastavu imao stalne sastanke,a neprekidno sarađujemo sa komandirom Policijske stanice u Gračanici Bratislavom Trajkovećim, KFOR-om i Regionalnom policijom. Dogovoreno je veće prisustvo policije na terenu na najosetljivijim tačkama uz saradnju sa odborom za bezbednost. Uz zalaganje koordinatorke Opštinskog odbora za bezbednost i odbornice Skupštine opštine Gračanica, Snežane Jovanović, osavremenjen je video nadzor i postavljene su kamere na kritičnim tačkama, gde ih do sada nije bilo”, rekao je Danić, napomenuvši da je Opština Gračanica ove godine organizovala i Dan bezbednosti radi upoznavanje građana sa nephodni brojevima telefona i aktivnostima pojedinih bezbednosnih službi.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Bratislav Trajković, komandir stanice policije u Gračanici

Inače, kako smo saznali, kupovinu opreme za video nadzor, kao i za osvetljenje, omogućila je UNMIK policija.

Komandir stanice policije u Gračanici je istakao da je policija narod i da bi narod trebalo da bude policija. “Bez građana mi ne možemo da funkcionišemo i Kosovska policija je obavezna da sarađuje sa svim građania i svim zajednicama, radi što boljeg očuvanja javnog reda i mira. Saradnja koju mi pokušavamo da ostvarimo sa svim institucijama je na zadovoljavajućem nivou, mada ima nekih nedostataka”,naglasio je Trajković, tvrdeći da policija u Gračanici dgovorno radi svoj posao i da odgovara na sve zahteve,kako institucija, tako i građana.

Broj krivičnih dela se smanjio, istakao je šef istražne jedinice Boban Simonović.

“U 2018. godini smo imali 240 prijavljenih slučajeva od strane manjinskih zajednica od ukupno 380 prijalvljenih slučajeva. To je 20% manje u odnosu na 2017. godinu. Od 240slučajeva, 221 je prijavljen od strane srpskih građana, 17 od strane romskih i 3 od strane ostalih. 70% je rešeno. Od 240 prijavljenih slučajeva,100 slučajeva je bilo zbog ugrožavanja imovine”, naveo je Simonović,naglasivši da je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, dok vršnjačkog nasilja nema ili barem nema prijavljenih takvih slučajeva.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: Boban Simonović, šef istražne jedinice

Mišljenja prosutnih građana su podeljena, pa ima onih koji su potpuno zadovoljni, do pojedinaca koji smatraju da policija ne radi dobro svoj posao i da nije dovoljno efikasna. Građani su uglavnom isticali probleme bezbednostu u saobraćaju,odnosno brzu vožnju kroz naseljena mesta u kojima žive.

Problem koji su istakli i pripadnici policije i građani, ali i predstavnici civilnog sektora i medija, jeste nedovoljna inforisanost građana o rešenim slučajevima.

“Kada se nešto loše desi, svi znamo, ali nas niko ne obaveštava o rešenim slučajevima, hapšenjima kriminalaca i slično”, istakao je Oliver Vujević, član NVO “Komunikacija za razvoj društva – CSD”.

Foto V. ĆUP; GračanicaOnlajn: debata o bezbednosti zajednica

Učesnici na debati su se složili da svaki građanin može da doprinese boljoj bezbednosti, kao i da je potrebno da se predstavnici lokalne samouprave i bezbednosnih struktura, češće zajednički obraćaju medijima kako bi građane obavestili o aktivnostima koje doprinose sigurnijem životu.

Debati o bezbednosti u Opštini Gračanica su prisustvovali predstavnici ambasada Mađarske i Hrvatske, Kancelarije Ruske Federacija, kao i predstavnici Evropske unije i OEBS-a. Slične debate su organizovane i u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, a o bezbednosti građana i njihove imovine, razgovaraće se i u Štrpcu.

Anđelka Ćup

%d bloggers like this: