OEBS: Službenici Policijskog inspektorata Kosova završili obuku o borbi protiv korupcije

Specijalizovani program obuke od 4 modula koji je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu za 49 službenika Policijskog inspektorata Kosova (PIK) o borbi protiv korupcije i povećanju integriteta policije završen je danas u Prištini.

Specijalizovani program obuke od 4 modula koji je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu za 49 službenika Policijskog inspektorata Kosova (PIK) o borbi protiv korupcije i povećanju integriteta policije završen je danas u Prištini.

Kako je saopšteno iz Misije OEBS-a ovi moduli, održani u protekla dva meseca, obuhvatali su: Krivične istrage finansijskih nepravilnosti i korupcije u radu policije; Rad sa doušnicima i uzbunjivačima i njihova zaštita; Analiza i procena rizika od korupcije u radu policije; i Provera integriteta.

-Program osmišljen je da unapredi istražne kapaciteta PIK-a kako bi efikasno obavljao svoju nadzornu ulogu nad radom policije, izjavio je Ake Roghe, direktor Odeljenja za sigurnost i javnu bezbednost Misije OEBS-a na Kosovu.

-Unapređenje veština službenika PIK-a i uspešno pozivanje policijskih službenika na odgovornost povećaće poverenje šire janosti u pravičnu i nepristrasnu istragu navodnih slučajeva nezakonitog postupanja policijskih službenika, dodao je.

Službenici PIK-a pohađali su obuku koju su održali stručni predavači iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade. Ovaj program obuke podržala je delegacija Italije pri OEBS-u u Beču