fbpx

Dom zdravlja u Gračanici počeo sa primenom e – recepta

Монитор у Дому Здравља

Papirni obrasci ili stari dobri recepti, na kojima su lekari do sada propisivali odgovarajuću terapiju, koju su pacijetni kasnije podizali u apotekama polako odlaze u istoriju.

Dom zdravlja u Gračanici je poput svih zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji od prošle nedelje, počeo sa primenom elektronskog propisivanja lekova. Papirni obrasci ili „stari, dobri recepti“, na kojima su lekari do sada propisivali odgovarajuću terapiju, koju su pacijetni kasnije podizali u apotekama polako odlaze u istoriju.

Šalter Doma zdravlja u Gračanici, foto: I.M.- GračanicaOnlajn

Uz pomoć e – recepta lekar u nadležnoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite, Domu zdravlja ili ambulanti, unosi podatke o terapiji koju pacijent koristi. Pacijent će kasnije, uz očitavanje zdrvstvene knjižice, moći da podigne propisani lek u bilo kojoj od nadležnih apoteka u Republici Srbiji.

Propisana terapija za hronične bolesnike, odnosno pacijente koji već duži vremenski period koriste određenu vrstu leka, važiće šest meseci. Osobe koje spadadaju u kategoriju hroničnih bolesnika, zahvaljujući e – receptu, od sada će kod lekara, kako bi im propisao odovarajući lek, ići dva puta u toku godine.

Za ostale pacijente lek propisan na e – receptu važiće mesec dana. Napominje se da se za akutne bolesnike, umesto recepta, po novom sistemu popunjava obrazac broj 2.

U domu Zdravlja u Gračanici pacijetne mole za razumevanje dok sistem za elektronsko propisivanje lekova u potpunosti ne profunkcioniše. Iz ove zdravstvene ustavnove takođe podsećaju da se pozivom na broj 038/64-094 pacijetni mogu informisati i zakazati vreme posete izabranom lekaru zbog propisivanja terapije za hronične bolesnike u cilju izbegavanja stvaranja bespotrebnih gužvi.

Hitni slučajevi kao i terapija za akutne pacijetne pružaće se bez odlaganja, obaveštavaju iz Doma zdravlja u Gračanici.

I. Miljković

%d bloggers like this: