fbpx

EU otkazala izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu vrednog 12 miliona evra

Specijalni Predstavnik EU na Kosovu sa žaljenjem obaveštava da je otkazan projekta u vrednosti od 12 miliona evra, za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu

Specijalni Predstavnik EU na Kosovu sa žaljenjem obaveštava da je otkazan projekta u vrednosti od 12 miliona evra, za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu. Odluka o tako važnom projektu je doneta na osnovu saradnje između centralnih i lokalnih vlasti, a doneta je takođeuz konsultacije sa lokalnim stanovništvom. Nažalost, Kosovske lokalne vlasti na kraju nisu uspele da podrže ovaj projekat, saopšteno je iz misije EU.

Projekat „Izrada plana za skladištenje opasnih materijala“ uključen je u kosovski Akcioni plan za životnu sredinu za period od 2011. do 2020. godiine i Strategiju za upravljanje otpadom na kosovu u periodu od 2013. do 2022 godine. Ovim planom, kako je saopšteno iz misije EU na Kosovu, predviđena je  izgradnja objekata za skladištenje opasnog otpada na osnovu odluke Vlade Kosova iz 2010. godine.

Navodi se da je Vlada Kosova trebalo da osigura da projekat za izgradnju skladišta opasnog otpada bude usvojen u lokalnom parlametnu. Vlada je u početku odredila zemljišnu parcelu u okviru starog vojnog kompleksa u selu Ariljača u Kosovu Polju, koje je proglašenpo nepogodnim nakon preliminarnog ispitivanja zbog ne-eksplodiranih ubojnih sredstava i zaostalih bunkera, što je izgradnju činilo nemogućom.

Posle nekoliko upućenih apela od strane EU na Kosovu, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je odredilo zamensku lokaciju na teritoriji opštine Kosovo Polje. Međutim, Skupština opštine je odbilo da se jedan takav objekat podigne na teritoriji njihove opštine, ne ostavljajući EU na Kosovu drugu mogućnost osim da otkaže projekat.

Bez utvrđene zemljišne parcele, nije više moguće da se izvodi Procena uticaja na životnu sredinu kao i  da se priprema tenderska dokumentacija i odgovarajući proces odabira izvođača radova do završetka ugovorenog perioda ( 15. decembar 2019.)

U skladu sa tim, nije preostalo dovoljno vremena za određivanje nove zemljišne parcele i ponovno sprovođenje svih pripremnih aktivnosti (geološke, geo tehničke, nacrtprojekta, javne konsultacije, itd.).

EU žali što je došlo do otkazivanja ovog projekta, koji bi, kako se u saopštenju navodi doneo velike koristi za sve stanovnike, putem obezbeđivanja odgovarajućeg skladišta opasnog otpada. O ovom otpadu se trenutno ne vodi računa, i kao takav sa sobom nosi pretnju po zdravlje ljudi na celom Kosovu.

EU podseća da  daje doprinos od gotovo 100 miliona evra godišnje, u vidu finansijske pomoći za Kosovo i ostaje posvećena tesnoj saradnji sa Kosovom, uključujući i lokalne vlasti, u pogledu investiranja u bolju zaštitu životne sredine.

%d bloggers like this: