fbpx

Istraživanje: Trećina učenika osmih razreda ove godine će napustiti svoje domove kako bi upisala neku od škola van Kosova

Veliki broj mladih Srba iz centralnog Kosova i Kosovskog Pomoravlja želi da srednjoškolsko, ali i visoko obrazovanje, zbog bezbednosti i kvalitetnijih uslova života i školovanja nastavi  širom centralne Srbije.

Veliki broj mladih Srba iz centralnog Kosova i Kosovskog Pomoravlja želi da srednjoškolsko, ali i visoko obrazovanje, zbog bezbednosti i kvalitetnijih uslova života i školovanja nastavi širom centralne Srbije. Međutim, zabrinjavajući je podatak da više od 32 % anketiranih učenika nema nameru da se po završetku školovanja vrati na Kosovo i Metohiju. Ovo su pokazali podaci istraživanja „Tiha migracija mladih iz srpske zajednice“ koje su obavile Mreža za građanski aktivizam (MGA) u saradnji sa Komunikacijom za razvoj društva (CSD) iz Gračanice. Rezultati izveštaja predstavljeni su na tribini koja je održana u Centru za građanski aktivizam (CEC) u Gračanici.

Direktrot Mreže za građanski aktivizam Ivan Todorović, predstavljajući rezultate istraživanja „Tiha migracija mladih iz srpskse zajednice“, koje je urađeno u saradnji sa Centrom za komunikaciju društa (CSD) rekao je da je tribnina nastavak prošlogodišnje panel diskusije koja je, kako je naglasio, naišla na dobar prijem kod medija koji su nastavili da na ovu temu istražuju i govore.

Ivan Todorović je predstavio izveštaj, foto: N.Milosavljević, GračanciaOnlajn

Kako je Todorović pojasnio, kvantitativnom i kvalitativnom metodologijom istraživanja, uz pomoć fokus grupa i intervjua, koji su obavljeni sa učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola na teritoriji centralnog Kosova i Kosovskog Pomoravlja, vodilo se računa o rodnoj ravnopravnosti i o merljivosti dobijenih rezultata.

Probleme koje su mladi naveli je nepostojanje javnog prevoza na teritoriji svih opština, čime su oni usrkaćeni da budu društveno aktivni i u vannastavnim aktivnostima. Drugi problem je rad u više smena u svim školama, što za posledicu ima skraćene časove čime, kako je naglašeno, na godišnjem niovu mnoge nastavne jedinice ostaju neobrađene.

Ivan Todorović, direktror MGA, foto: N. Milosavljević, GračanicaOnlajn

Mladi su uglavnom samostalno dosnosili odluke o nastavku školovanja van Kosova, dok roditelji, u velikoj meri nisu imali udela u tome, pokazuje istraživanje. Alarmantan je podatak da će veliki broj učenika iz opština sa srpskom većinom napustiti Kosovo bez želje da se po završetku školovanja vrati rodnom kraju, pokazuje istraživanje koje je predstavio Ivan Todorović.

– Jedna trećina učenika osmih razreda ove godine će napustiti svoje domove kako bi upisala neku od škola van Kosova, 55, 1%  ispitanika smatara da su u užoj Srbiji bolji uslvi za rad.  Da je u centralnoj Srbiji bolji izbor obrazovnih profila i smerova smatra 23,7%  ispitaniih, dok se 3% učenika izjasnilo da želi da se odseli zato što se njihvove porodice sele van Kosova.  Alarmantan je podatak da samo 22%  mladih po završetku studija planira da se vrati u mesto gde su rođeni, dok 32,4% njih to ne planira, a 44, 5 % je na ovo pitanje odgovorilo sa možda – naglasio je Todorović.

Šta bi trebalo da se dogodi pa da mladi premene razmišljanja i odluče da se vrate? Na prvom mestu oni navode poboljšanje bezbednosne situacije, bolji zdravstveni sistem usluga, veća ulaganja u obrazovanje, ulaganja u mala i srednja preduzeća i u poljoprivredu čime bi se stvorile mogućenosti za nova radna mesta.  U rešavanju ovih problema, ocenjuju mladi,  mnogo može da pomogne lokalna samoupra koja mora da razmišlja i obezbedi nova radna mesta, ali i da ohrabri mlade i omogući im da u ovoj sredidni osnuju porodice, pokazuje istraživanje.

Dimitrijević: Isti problemi muče i mlade u Metohiji, stanje gore nego 1999. i 2004.  

U panelu koji je posle predstavljanja istraživanja „Tiha migracija mladih iz srpske zajednice“ predstavio Ivan Todorović, o odlasku učenika i budućih studenata, ali i mladih bračnih parova iz Goraždevca i ostalih povratničkih sredina u opštini Peć, govorio je novinar Darko Dimitrijević.

Darko Dimitrijević je govorio o odlasku mladih iz opštine Peć

Dimitrijević je rekao da je poražavajući podatak to što ove godine, prvi put od rata, srednja škola u Goraždevcu nema ni jednog upisanog đaka.

– Mesto iz kojeg ja dolazim nije imalo ovakivih problema ni u najtežim trenucima, kojih je bilo više nego onih dobrih. Bilo ih je 1999. zatim 17. marta 20004. da ne zaboravim da pomenem i ubistvo dvojice naših meštana na Bistrici. Svi ti nemili događaji nisu ugrozili naš opstanak – rekao je Dimitrijević i nastavio – a onda je došla 2012. kada su mladi počeli da odlaze, a  trend odlaska je naročito nastavljen 2014. i traje, evo i danas.

Dimitrijević je naglasio da osim srednjoškolaca iz regiona opštine Peć odlaze i mladi bračni parovi zbog, kako je istakao,  nejednakih šansi pri zapošljavanju, konkursima i podeli grantova za porektanje privatnog biznisa ili subvencija u poljoprivredi.

Foto: N. Milosavljević, GračancaOnlajn

– Uradili smo istraživanje u Radio Goraždevcu koje je bilo u saradnji sa BIRN-om. Rezultati su gotovo identični kao i u ovom istraživanju. Mladi traže mogućnost da život počnu negde ispočetka, roditelji imaju dosta uticaja na takve odluke i oni žele da odu bilo gde iz Goraždevca i Osojana. Mladi bračni parovi odlaze u  inostranstvo i nikada više ne žele da se vrate. Ukolio se nešto ne promeni, doćićemo u drastičnu situaciju da postanemo nacija staraca i to je put ka nestajanju naše zajednice – upozorio je Dimitrijević.

Anđelka Ćup: Mladi iz svih zajednica na Kosovu žele da odu odavde

Glavana i odogovorna urednica portala GračanicaOnlajn Anđelka Ćup  naglasila je da su mladi iz svih zajednice na Kosovu suočeni sa problemom nezaposlenosti i da je kod svih prisutna želja da napuste Kosovo.

Anđelka Ćup, foto: N. Milosavljević, GračanicaOnlajn

– Mi smo nedavno radili video reportaže iz 6 regiona na Kosovu o tome kako žive mladi, koje su im želje, kako ocenjuju nivo obrazovanja, gde vide sebe za deset do 15 godina na Kosovu i ono što je zabrinjavajuće jeste da su odgovori mladih  kod srpske, albanske i bošnjačke zajedcnice identični. Svi žele da odu sa Kosova. Dok kod bošnjačke i sprske zajednice u većini preovladava tendencija da zauvek odu sa Kosova, kod Albanaca postoji težnja da odu, zarade novac ali i da se potom ponovo vrate i kako kažu ulažu u svoju državu, naglasila je Ćup.

– Mladi su uglavnom isrkeni u odgovorima, kažu da najmanje veruju političarima i da ne veruju da će se ovde po pitanju nepotizma i političkog i stranačkog zapošljavanja ikada išta promeniti na bolje, bar ne uskoro – rekla je Ćup

Ćup je navela i primer mlade Bošnjakinje iz Prizrena koja joj je ispričala da želi da ode što pre sa Kosova jer joj je dojadilo da gleda kako se u njenoj školi poklanjaju ocene deci lekara, koja bi sutra trebala nekoga da leče.

Ivan Nikolić, direktor CSD-a, foto: N. Milosavljević, GračanicaOnlajn

Direktor organizacije Komunikacija za razvoj društav Ivan Nikolić, posebno je naglasio da su prilikom istraživanja imali ozbiljene poteškoće jer je anketarima, od strane pojedinih direktora, fizički bilo zabranjeno da uću u neke škole i obave izstraživanje, što je za direktnu posledicu imalo probijanje rokova predviđenih za izradu izveštaja istraživanja.

– Kome je u interesu da od nekih jednostavnih stvari prave tolike poteškoće – zapitao je Nikolić koji se zahvalio predstavnicima opština Ranilug i Parteš i njihovom Odeljenju za obrazovanje koje je polazalo kooperativnost prilikom rada na terenu.

Istraživanje „Tiha migracija mladih iz srpske zajednice“ obuhvatilo je učenike završnih razreda osnovnih i srednjih škola iz šest opština sa srpskom većinom na centralnom Kosovu i u Kosovskom Pomoravlju.

Foto: N. Milosavljević, GračanicaOnlajn

Prema podacima Analitičko – istraživačkog centra „Galup“ iz SAD u periodu od 2015. – 2017. godine,  Kosovo  je na prvom mestu po indeksu odliva mozgova, kada je region Balkana u pitanju, čak 42% mladih je napustilo ovu oblast.

Ivan Miljković

%d bloggers like this: