fbpx

Kancelarija EU u Prištini podržava povezivanje Kosova sa regionom

Железничка станица Косово Поље

Железничка станица Косово Поље, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Specijalni predstavnik EU i Kancelarija EU u Prištoni u saradnji sa „Infrakos“ – om započela je projekat za železničkog povezivanja koridora Orijent/Ist-Med, deonice pruge od Kosova Polja do graničnog prelaza sa Sverenom Makedonijom.

Specijalni predstavnik EU i Kancelarija EU u Prištoni u saradnji sa „Infrakos“ – om započela je projekat za železničkog povezivanja koridora Orijent/Ist-Med, deonice pruge od Kosova Polja do graničnog prelaza sa Sverenom Makedonijom.

Koridor Orient/East-Med polazi od severa Kosova do krajnjeg juga rutom 10 i predstavlja železničku vezu Kosova sa regionom,
Ruta 10 je deo produžetka osnovne mreže koridora Trans – evpropske transportne mreže do zapadnog Balkana i ukupne je dužine 256 kilometara od čega 149 kilometara prolazi kroz Kosovo.

Ruta će biti rehabilitovana u tri faze:

  • Faza 1: Kosovo Polje – granični prelaz sa Severnom Makedonijom
  • Faza 2: Kosovo Polje – Kosovska Mitrovica
  • Faza 3: Kosovksa Mitrovica – administrativni prelaz sa Srbijom

Ukupna ulaganja u prvoj fazi rekonstrukcije iznose 94, 5 miliona evra, od čega je 38,54 miliona donacije EU, 19, 2 miliona evra je zajam evropske banke za rekonstukciju i razvoj, 19, 5 miliona je zajam Evropske investicione banke dok su ostlao doprinosi korisnika, saopšteno je iz kancelarije EU u Prištini.

%d bloggers like this: