Petrovdan – praznik svetih apostola Petra i Pavla

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Dan svetih apostola Petra i Pavla, praznik koji je u narodu poznat pod imenom – Petrovdan. Petrovdan je praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Dan svetih apostola Petra i Pavla, praznik koji je u narodu poznat pod imenom – Petrovdan. Petrovdan je praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista.

Prema predanju, sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo.

Sveti apostol Petar (u bukvalnom prevodu kamen, stena) se pominje kao jedan od najodanijih Hristovih sledbenika, a reči: “Ti si Hristos, Sin Boga živoga”, zapisane u Jevanđeljima, izraz su njegove tvrde vere u hrišćansko spasenje, pa se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama.

Hristos mu je odgovorio: “Ti si Petar i na tom kamenu sazidaću crkvu svoju”.

Predanje kaže da je sveti apostol Petar prvi od učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju. Sveti apostol Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji, gde su stvorena prva uporišta nove vere, a smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao – Saborne Petrove poslanice koje su pridružene Novom zavetu.

Sveti apostol Pavle rodom je iz Tarsa i bio je najprije farisej Savle, protivnik Hristovih sledbenika. Predanje kaže da je oko deset godina bio mlađi od Hrista i da je poverovavši u Njegovu propoved i sam postao jedan od navećih propovednika i teologa prve hrišćanske crkve. Oba svetitelja pogubio je u Rimu car Neron, veliki progonitelj hrišćana.

Petrovdan se obeležava kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica.