fbpx

Dveri: Sramno ćutanje akademskih institucija

Već danima srpsku javnost potresa afera „Pokaži indeks“ u kojoj su izneti čvrsti dokazi da lažni doktor Nebojša Stefanović ne samo da nema zvanje doktora nauka, već je falsifikovao i diplomu s osnovnih studija. Ono što još više zabrinjava je ćutanje dobrog dela akademske zajednice, svi onih koji bi prvi morali da brane akademsku čestitost.

Već danima srpsku javnost potresa afera „Pokaži indeks“ u kojoj su izneti čvrsti dokazi da lažni doktor Nebojša Stefanović ne samo da nema zvanje doktora nauka, već je falsifikovao i diplomu s osnovnih studija. Ono što još više zabrinjava je ćutanje dobrog dela akademske zajednice, svi onih koji bi prvi morali da brane akademsku čestitost.

Ćuti Nacionalni savet za visoko obrazovanje, svih njegovih 17 članova i njegov predsednik prof. dr Sima Avramović, iako po Zakonu o visokom obrazovanju ovo telo „prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima“ i „predlaže ministarstvu… mere za unapređenje sistema visokog obrazovanja“, kao  što može da  naloži vanrednu spoljnu kontrolu kvaliteta.

Ćuti Nacionalno akreditaciono telo, verovatno i zbog toga što većinu članova ovog tela čine oni koje predlaže ili imenuje država, odnosno SNS.

Ćuti Komisija za akreditaciju (KAPK) izvesno i zbog toga što je njenom sastavu za polje društvenih i humanističkih nauka i  prof. dr Tatjana Cvetkovski , koja je, začudo,  potpisnik Odluke o podobnosti magistarske teze i kandidata Nebojše Stefanovića na Fakultetu za poslovne studije Univerziteta Megatrend , iako ova institucija ima pravo da izvrši vanrednu kontrolu kvaliteta visokoškolske ustanove, što joj pored Nacionalnog saveta može naložiti i Ministarstvo.

Ćute rektori svih akreditovanih univerziteta, državnih i privatnih u Konferenciji univerziteta, jer se i  među njima nalaze zaslužni za akademsku karijeru dr Nebojše Stefanovića.

Od  čuvara kvaliteta u visokom obrazovanju, ove su se institucije pretvorile u tvrđave i čuvare korupcije koje omogućavaju da jedini donosioci odluka u visokom obrazovanju budu  oni koji su nasuprot akademskoj čestitosti lojalni samo partiji na vlasti.

 

%d bloggers like this: