Memoradnum o razumevanju i spovođenju petogodišnjeg projekta potpisalo 14 lokalnih samouprava

Ministarstvo adminstracije i lokalne samuprave Kosova u saradnji sa  USAID/LEGA i četrnaest opština potpisalo je sporazume o razumevanju za sprovođenje petogodišnjeg projekta sa fokusom na uključivanje građana u procesu donošenja odluka, razvoju međuopštisnke saradnje i poboljšanje pravnog okvira.

Ministarstvo adminstracije i lokalne samuprave Kosova u saradnji sa  USAID/LEGA i četrnaest opština potpisalo je sporazume o razumevanju za sprovođenje petogodišnjeg projekta sa fokusom na uključivanje građana u procesu donošenja odluka, razvoju međuopštisnke saradnje i poboljšanje pravnog okvira.

U svojstvu ministarke za administraciju lokalne samouprave, Adrijana Hodžić je navela da je tu da garantuje podršku ministarstva kao institucije, da se kroz neprekidnu saradnju u zajedničkim aktivnostima sa USAID-om pruži doprinos za uspešno sprovođenje ovog projekta.

“Dobra vest je što se oblasti koje obuhvata realizacija ovog projekta uklapaju u ciljeve strategije i rada našeg ministarstva, što dodatno olakšava našu saradnju, ka unapređenju naših lokalnih samouprava”, naglasila je Hodžićeva.

Foto: Adrijana Hodžić

Sporazuma o razumevanju za početak petogodišnjeg projekta „USAID/LEGA“, u iznosu od 12 miliona evra, ima za cilj unapređenje učinka opštinskih usluga za građane; uključivanje građana u procesu donošenja odluka i osnaživanje međuetničkih odnosa i promovisanje raznolikosti u 14 opština.

Hodžićeva je tokom obraćanja pozvala sve predstavnike lokalnih samouprava da budu što aktivniji i ažurniji, jer će adekvatna realizacija ovog projekta najviše doprineti, kako je naglasila svim sugrađanima.

Opštine koje su potpisale sporazume su: Dragaš, Gračanica, Klina, Ranilug, Klokot, Vučitrn, Severna Mitrovica, Zvečan, Novo Brdo, Leposavić, Istok, Štrpce, Parteš i Obilić.

I.M.