Odobrena izgradnja još 25 kuća za povratnike

Na Upravnom odboru projekta „PRK 5/RRK 5“ (Projekat povratak i reintegracija), koji je održan u Ministarstvu za zejednice i povratak, a kome su prisutvovali predstavnici ove institucije, predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Međunarodne organizacije za migracije (IOM/MOM), koja će i implementirati projekat i predstavnici UNHCR-a, odobrena je izgradnja 25 kuća za raseljena lica, što iznosi ukupno 108 kuća za povratnike u 2019. godini. Kuće su namenjene Srbima, Romima, Aškalijama i Egipćanima, a izgradnja će biti realizovana u opštinama: Peć, Obilić, Orahovac, Štrpce, Đakovica i Klina, kaže se u saopštenju dostavljenom medijima.

Generalni sekretar MZP-a Nenad Stojčetović je, istakavši značaj projekta „PRK 5/RRK 5”, rekao da je politika Ministarstva za zajednice i povratak, ministra Dalibora Jevtića i Srpske liste, politika kojom se data obećanja ispunjavaju, politika kojom se na praktičan način bori za opstanak Srba i ostalih nevećinkih naroda na Kosovu i politika koja se zasniva na pomoći svakoj srpskoj porodici, ma u kom delu Kosova se ona nalazila.

”Ministarstvo za zajednice će nastaviti da pomaže ne samo na način izgradnje kuća već i na različite načine, jer je naša vizija i misija bolji život našeg naroda na Kosovu. Onima kojima je naša pomoć potrebna, pomagaćemo”, naglasio je Stojčetović

Predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Međunarodne organizacije za migracije i UNHCR-a su se zahvalili Ministarstvu i ministru Jevtiću na trudu koji za dobrobit svog naroda ulaže.

Inače, projektom ”PRK5/RRK5” za ovu godinu će se izgraditi veći broj kuća od planiranog.

A.M.