fbpx

Misija OEBS-a na Kosovu završila svoju prvu Akademiju omladinskog foruma

Akademija omladinskog foruma okupila je preko 90 studenata pravnog i drugih fakulteta i mladih aktivista iz različitih etničkih

Akademija omladinskog foruma okupila je preko 90 studenata pravnog i drugih fakulteta i mladih aktivista iz različitih etničkih i verskih zajednica, saopštava OEBS. Akademija je mala za cilj da promoviše liderstvo i aktivizam mladih o pitanjima ljudskih prava na Kosovu i proširi svest o pitanjima sa kojima se suočavaju mladi, uključujući prepreke za njihovo političko učešće.

Na forumu su održane tri plenarne sesije, brojne radionice i obuke, uključujući i obuku trenera na temu edukacije o ljudskim pravima, kao i govore regionalnih stručnjaka i aktivista za izgradnju timova. Govornici su bili iz međunarodnih organizacija, institucije Ombusmana, nevladinih organizacija i lokalnih političkih struktura i sudija, a govorili su u tome kako omladinske organizacije i omladinski rad mogu da osnaže mlade ljude da stvore i održavaju stabilna demokratska društva u kojima se neguju različiti identiteti, kulture i jednake mogućnosti.

Tokom četvorodnevnog foruma održane su sesije i predavanja o različitim pitanjima vezanim za mlade na Kosovu, i to od rodne ravnopravnosti koja je ukazala na važna pitanja o ženama i imovinskim pravima, do učešća mladih u političkim procesima i kako institucije mogu da deluju kao neko ko olakšava proces. Uz pomoć eksperata, učesnici su učestvovali u produktivnim diskusijama o tim temama na interaktivnim radionicama osmišljenim da podstaknu raspravu i inspiraciju. Osim toga, na forumu su uveče održane razne aktivnosti izgradnje tima, koje su uključivale posetu kulturnim lokalitetima, kuglanje i koncert uživo. Učesnici su u sredu posetili Novo Brdo i saznali nešto više o njegovom istorijskom značaju i potrebi očuvanja lokaliteta kulturne baštine.

Na završnoj sesiji, šef Misije OEBS-a na Kosovu, ambasador Jan Braatu naglasio je potrebu da mladi na Kosovu budu lideri napretka. „Za održivu promenu potreban je novi način razmišljanja. Taj novi način razmišljanja nam donosite vi. Naš posao je da vas saslušamo i pokušamo da olakšamo realizaciju vaših ideja i da budemo ovde za vas, istovremeno pokušavajući da učinimo život lakšim svima na Kosovu“, rekao je Bratu.

Misija OEBS-a na Kosovu zadužena je za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti. Ostaje posvećena zajedničkom radu sa mladima kako bi im pomogla da postanu lideri pozitivnih promena u svom okruženju.

%d bloggers like this: