Opština Štrpce će više ulagati u lokalnu infrastrukturu

U okviru projekta ,,Aktivni građaniˮ, koji sprovodi Nevladina organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice, uz podršku Olof Palme Centra,

U okviru projekta ,,Aktivni građaniˮ, koji sprovodi Nevladina organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice, uz podršku Olof Palme Centra, u Štrpcu je 6. novembra održana „sofa odgovornosti“. „Sofa odgovornosti“ je Aktivov brend, odnosno koncept, čija je suština da na jednom mestu, u neformalnoj atmosferi, okupi zainteresovane građane i predstavnike lokalne samouprave, sa ciljem održavanja konstruktivne rasprave na različite teme, od važnosti za lokalno stanovništvo.

Predstavnik Opštine Štrpce zadužen za sprovođenje lokalnog budžeta, razgovarao je sa građanima o do sada sprovedenim lokalnim projektima i investicijama, kao i o planovima za naredni period. Na samom početku razgovora istaknuto je da Opština Štrpce pri planiranju lokalnog budžeta konsultuje stanovništvo, kako bi ga prilagodila njihovim potrebama i interesima. Obzirom na činjenicu da je budžet ove opštine na jugu Kosova poprilično ograničen, naglašeno je da se lokalna samouprava trudi da izađe u susret većini zahteva koji dolaze od strane lokalnog stanovništva.

Predstavnik lokalne samouprave je građanima predstavio opštinski program pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, hendikepiranim osobama, kao i pripadnicima romske nacionalnosti (naročito za Dan Roma). Tokom „sofe“ se govorilo i o dosadašnjim ulaganjima u sistem kanalizacije u Štrpcu i okolnim selima, izgradnji vodovodnog sistema i dovršetku sportske hale, čija je izgradnja trenutno stopirana. Što se tiče planova za naredni period, fokus rada Opštine Štrpce će biti na putnoj infrastrukturi i oživljavanju turističkog potencijala, koji je, kako je istaknuto, ogroman.

Prisutni građani su imali priliku da direktno postave pitanja opštinskom predstavniku, gde su pitanja bila fokusirana na finansiranje lokalnih nevladinih organizacija od strane opštine, kao i na ulaganja u kulturne i omladinske manifestacije. Na samom kraju, predstavnik Opštine Štrpce je naglasio da građani mogu uputiti svoje zahteve ličnim dolaskom u opštinske prostorije i/ili kontaktiranjem opštinskih organa putem zvaničnog vebsajta.

NVO Aktiv