Za medijske radnike ili nema sredstava, ili nema zainteresovanih

Медији, фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

Фото В. ЋУП; ГрачаницаОнлајн: Медији

Najveći problem sa kojim se suočavaju mediji koji izveštavaju na jezicima nevećinskih zajednica na Kosovu je nedostatak medijskih radnika.

Najveći problem sa kojim se suočavaju mediji koji izveštavaju na jezicima nevećinskih zajednica na Kosovu je nedostatak medijskih radnika. Uzroci problema su dvojni, mediji ili imaju problem da pronađu profesionalce zainteresovane za rad u lokalnim medijima ili im nedostaje sredstava za upošljavanje dodatnog ljudstva, jedan je od zaključaka sastanka nekoliko redakcija medija koji izveštavaju na jezicima nevećinskih zajednica.

Mediji koji izveštavaju na jezicima nevećinskih zajednica zbog ograničenog marketing tržišta ne mogu da funkcionišu profitno, zbog čega su svi najčešće registrovani kao nevladine organizacije i finansiraju se projektno. Ovakav način funkcionisanja, pored finansijske nestabilnosti, preopterećuje medije poslovima koji nisu u direktnoj vezi sa izveštavanjem, ali i ograničava mogućnost lokalnih medija da ostanu aktuelni.

Sanja Sovrlić, sastanak, FOTO: KoSSev

„Pored potreba za opremom, naš portal glavni problem ima sa pronalaskom stažista i mladih ljudi koji bi radili u medijima“, navodi Sanja Sovrlić, urednica portala Crno beli svet, tematskog onlajn portala koji već dve godine izveštava sa Severa.

Sovrlić podvlači i probleme sa aktuelnošću tema kojima se bave lokalni mediji, objašnjavajući da su oni često u obavezi da svoje projekte tematski planiraju u mesecima unapred što opterećuje njihovu mogućnost da reaguju na događaje koji se dogode nakon predaje projektne dokumentacije.

Ovakvi problemi, koje su podcrtali i drugi učesnici sastanka, mogu biti rešeni samo formiranjem fonda koji bi finansirao operativne troškove medija koji izveštavaju na jezicima nevećinskih zajednica.

Anđelka ĆUP, Sastanak, FOTO: KoSSev

„Mi težimo da budemo ažuran sajt koji se bavi dnevnom informativom, ali smo preopterećeni produkcijskim poslovima jer samo na taj način možemo da prikupimo sredstva potrebna za dnevno izveštavanje“, navodi urednica portala Gračanica online, Anđelka Ćup.

Ćup navodi da u Gračanici, za razliku od problema sa kojima se suočavaju mediji na Severu, ima ljudi zainteresovanih za rad u medijima, ali da nedostaju finansijska sredstva za njihov angažman.

Među njima je i Šaip Ramić iz organizacije Romano Kham Gračanica koji na volonterskoj bazi jednom nedeljno, na Radiju Gračanica, priprema i prezentuje jednočasovni program na romskom jeziku.

Sastanak, FOTO: KoSSev

Kako objašnjava, ovaj program obuhvata nedeljni pregled glavnih vesti u opštini Gračanica.

„Za pokretanje programa o životu Roma, trebao bi nam najmanje jedan laptop, telefon za snimanje, tehničar i bar još jedan novinar. Za sada se snalazim, za pripremu programa na Radiju Gračanica koristim laptop prijatelja“, kaže Šaip.

Da upravo među romskom zajednicom ima pojedinaca koji su potpuno obučeni za rad u medijima, posvedočila je i sama Ćup, opet naglašavajući da je pristup fondovima glavna prepreka za kreiranje više sardžaja koji bi se ticali i ove zajednice.

S druge strane, urednik Radija Goraždevac, Darko Dimitrijević, navodi da ovaj radio koji ovog novembra slavi 20 godina od prvog emitovanja, ima svu potrebnu opremu za radio emitovanje, ali takođe ima problema sa ljudskim resursima.

Sastanak, Darko Dimitrijević, FOTO: KoSSev

„Mi smo jedini medij koji svakog dana izveštava iz Metohije i često smo jedini komunikacioni kanal između građana i institucija. Međutim, ne uspevamo da stignemo svuda i uvek, jer nas je malo“, kaže Darko.

Iako u potpunosti opremljeni radio opremom, ovaj medij se poslednjih godina bavi i video produkcijom u koju spada i jutarnji program „Naše Jutro“ koji je moguće pratiti i na Fejsbuk stranici ovog radija ali i na RTV Kim. Međutim, i njihovi tehnički kapaciteti za video produkciju su ograničeni.


Satanak sa medijima organizovali su Centar za razvoj zajednica i redakcija KoSSeva u cilju procene potreba medija i mapiranja glavnih poteškoća u radu. Sastanak je organizovan uz podršku Međunarodne organizacije za migraciju (IOM) i ambasade Velike Britanije u Prištini.

Izvor: KoSSev