Rešavanje problema zagađenosti Gračanke je prioritet Opštine Gračanica

U okviru projekta ,,Aktivni građaniˮ, koji sprovodi Nevladina organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice, uz podršku Olof Palme Centra, u Gračanici je 12. novembra održana „sofa odgovornosti“. „Sofa odgovornosti“ je Aktivov brend, odnosno koncept, čija je suština da na jednom mestu, u neformalnoj atmosferi, okupi zainteresovane građane i predstavnike lokalne samouprave, sa ciljem održavanja konstruktivne rasprave na različite teme, od važnosti za lokalno stanovništvo.

Zamenik gradonačelnika Opštine Gračanica prisustvovao je „sofi odgovornosti“, te razgovarao sa građanima o do sada sprovedenim lokalnim projektima i investicijama, kao i o planovima za naredni period. Na samom početku razgovora istaknuto je da su trenutno svi kapaciteti Opštine Gračanica usmereni ka rešavanju problema zagađenosti reke Gračanke, kao i da se u tom smislu očekuje pomoć i podrška od strane nadležnih centralnih institucija i međunarodnih misija i organizacija na Kosovu. Prisutni građani su u konstruktivnoj raspravi podelili svoja mišljenja i konkretne predloge sa predstavnikom opštine povodom rešavanja ovog gorućeg pitanja.

Predstavnik lokalne samouprave je građanima predstavio dosadašnje kapitalne investicije i sprovedene projekte, uz poseban osvrt na jačanje kapaciteta i kvaliteta rada zaposlenih u opštini, a u svetlu povećanja transparentnosti i odgovornosti. Zamenik se posebno osvrnuo na planove Opštine Gračanica da u narednom periodu uloži znatne finansijske dotacije u Kliničko-bolnički centar, sa ciljem podizanja kvaliteta usluga i proširenja kapaciteta. Između ostalog, prioritet angažmana opštine će biti i na rekonstrukciji vodovodne infrastrukture.

Prisutni građani su imali priliku da direktno postave pitanja zameniku gradonačelnika, koja su se ticala infrastrukturnih projekata i finansijske pomoći lokalnim omladinskim inicijativama. Na samom kraju održane sofe, predstavnik Opštine Gračanica naglasio je da građani mogu uputiti svoje zahteve ličnim dolaskom u opštinske prostorije i/ili kontaktiranjem opštinskih organa putem zvaničnog vebsajta.

NVO Aktiv