ОЕБС представио извештај о добробити и безбедности жена на Косову

Мисија ОЕБС-а на Косову објавила је данас извештај о добробити и безбедности жена на Косову,

Мисија ОЕБС-а на Косову објавила је данас извештај о добробити и безбедности жена на Косову, која пружа детаљне податке о обрасцима насиља над женама, ставовима према родним улогама и утицају који насиље има на животе жена које су жртве насиља.

Анкета показује да готово две трећине жена на Косову сматра да је насиље над женама и девојчицама уобичајено у њиховим заједницама, док више од четвртине сматра да је насиље веома често.

„Насиље над женама је облик родно заснованог насиља које спречава многе жене да у потпуности учествују у политичком, економском и јавном животу у друштву. Ово је једно од најраспрострањенијих кршења људских права, које обухвата све генерације и заједнице на Косову и у свету“, рекао је шеф Мисије ОЕБС-а на Косову, Јан Брату.

„Многи статистички подаци наведени у извештају требало би да буду позив на деловање свих нас. Највећа одговорност је на релевантним институцијама међутим, она се такође односи и на сваког појединца, како на мушкарце тако и жене, као и на активну улогу у превенцији свих облика родно заснованог насиља“ додао је Брату.

Анкета (извештај) има за циљ да подигне свест о специфичним изазовима са којима се сусрећу жене и девојчице и заговара свеобухватније политике у превенцији и борби против насиља над женама. Резултати пружају доказе као основ одлучивања које се базира на информисаности, које ће допринети смањењу насиља над женама на Косову и довести до побољшања услуга.

Препоруке се односе на доношење законодавства заснованог на родној равноправности и његовој примени, побољшање међуагенцијске сарадње и одговарајуће обуке, побољшање специјализованих услуга и подршке женама, те образовање, бољу информисаност и подизање свести. Извештај такође препоручује уклањање језика дискриминације и стереотипа у школским уџбеницима.

А.М.