Zubin Potok: Najviše ulaganja u razvoj turizma

U okviru projekta ,,Aktivni građaniˮ, koji sprovodi Nevladina organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice,

U okviru projekta ,,Aktivni građaniˮ, koji sprovodi Nevladina organizacija Aktiv iz Severne Mitrovice, uz podršku Olof Palme Centra, u Zubinom Potoku je 25. novembra održana „sofa odgovornosti“. „Sofa odgovornosti“ je Aktivov brend, odnosno koncept, čija je suština da na jednom mestu, u neformalnoj atmosferi, okupi zainteresovane građane i predstavnike lokalne samouprave, sa ciljem održavanja konstruktivne rasprave na različite teme, od važnosti za lokalno stanovništvo.

Prisutni građani su imali priliku da direktno postave pitanja opštinskom predstavniku, gde su pitanja bila fokusirana na investicije u lokalnu infrastrukturu, kao i na ulaganja u kulturne manifestacije.

Predstavnik Opštine Zubin Potok je naveo da su najveći projekti trenutno posvećeni razvoju turizma, te da se u tom smislu trenutno vrši izgradnja hotela na jezeru Gazivode, a znatna ulaganja u, sada već nezaobilaznu turističku atrakciju, Via Ferrata-u.

Takođe je navedeno da se značajna sredstva ulažu u poboljšanje putne infrastrukture, rekonstrukciju prilaznih puteva koji vode ka obližnjim selima, uređivu uličnog osvetljenja, poboljšanju stanja postojećih sportskih objekata. Kao najsvežiji primer ove vrste ulaganja istaknuto je otvaranje zatvorenog bazena.

Građani su bili zainteresovani za završetak Lokalnog omladinskog centra u selu Varage, kao i za izgradnju regionalne sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja (koja je plod međuopštinske saradnje četiri severne opštine).

Na samom kraju, predstavnik Opštine Zubin Potok je naglasio da građani mogu uputiti svoje zahteve ličnim dolaskom u opštinske prostorije i/ili kontaktiranjem opštinskih organa putem vebsajta ezubinpotok.com.