Невладина организација АКТИВ поновила позив за писане доприносе Извештају ЕУ за Косово 2020

Позив је отворен за организације цивилног друштва које делују у невећинским заједницама на Косову, а у циљу олакшавања учешћа у процесу консултација за Извештај о напретку.

Смернице и пријавни формулар можете наћи на линку.

Све пријаве се, заједно са пратећом документацијом, достављају у штампаном и електронском формату (на ЦДу или УСБу) канцеларији НВО АКТИВ, Краља Петра И, 183а, Северна Митровица или Канцеларији за грађанске иницијативе, ул. Бедри Пејани 33, 1. спрат, Приштина, у коверти означеном као „ЦФП – Допринос годишњем Извјештају о напретку ЕУ за Косово 2020“.

Све пријаве морају бити припремљене и достављене на енглеском језику.

Рок за пријаву је 12. децембар 2019, у 16:00.