fbpx

U zakonu dobro, na terenu loše

Zakon o upotrebi jezika godinama postoji na Kosovu, u većini institucija samo kao mrtvo slovo na papiru.

Zakon u upotrebi jezika godinama postoji na Kosovu, u većini institucija samo kao mrtvo slovo na papiru. I dalje nema saopštenja na srpskom jeziku iz većine ministarstava, na konferencijama za medije posle sednice predsedništva skupštine, nećete videti prevodioca. Ako se obratite na srpskom i nešto pitate, dobićete odgovor na srpskom u zavisnosti od procene pitanog političara, da li je dobro ili nije pričati na srpskom jeziku. Godinama međunarodna zajednica daje ogromne grantove pojedinim nevladinim organizacijama (čast izuzecima) koji ne samo da nisu doneli konkretne rezultate, nego i njihovi izveštaji nisu napisani standardnim srpskim jezika. To se dešava i u poslednjih nekoliko meseci, kada se jezičkim problemima bave ljude, uz dužno poštovanje, koji u svom rečniku nemaju svih sedam padeža. Ovom reportažom smo pokušali samo da ukažemo na deo problema i da još jednom apelujemo u ime građana da zakon postoji kako bi se primenjivao.

%d bloggers like this: