Vlada Kosova: Usvojen fiskalni paket

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн

фото: В. Ћуп, ГрачаницаОнлајн


Fiskalni paket sa merama pomoću u situaciji epidemije virusa COVID-19, donela je Vlada kosova na večerašnjoj telefonskoj sednici.

Fiskalni paket sa merama pomoću u situaciji epidemije virusa COVID-19, donela je Vlada kosova na večerašnjoj telefonskoj sednici. Mere će početi odmah sa sprovođenjem.

Prenosimo izvorno saopštenje Vlade Kosova.

1.1. Dvostruka isplata vrednosti socijalne šeme za sve korisnike socijalnih šema za april i maj mesec, u iznosu do sedam miliona i šest stotina pedeset hiljada (7,650,000.00 €), uključujući tu i uplatu izvršenu u martu mesecu;

1.2. Dodatna doplata u iznosu od trideset (30 €) evra mesečno, svim korisnicima socijalnih i penzijskih šema koji primaju mesečna plačanja u iznosu manjem od sto (100 €) evra za april, maj i jun mesec, pod uslovom da su korisnici samo jedne šeme; i ponovno vračanje na spiskove korisnika, korisnike kojima zbog nepojavljivanja ili neizvršene procene u periodu januar – mart mesec 2020. nisu obnovljena njihova prava. Ova mera je u vrednosti do trinaest miliona (13 000 000,00) evra;

1.3. Finansijska podrška trgovačkim društvma koji se nalaze u finansijskim teškočama kao rezultat pada njihove aktvnosti zbog vanredne situacije u javnom zdravstvu, kao što sledi:

1.3.1. Pokrivanje troškova mesečnih zarada za zaposlene, u iznosu od sto sedamdeset (170) evra, za april i maj mesec, mera do iznosa od četrdeset i jednog miliona (41 000 000,00 evra);

1.3.2. Subvencija za zakup do pedeset (50%) vrednosti zakupa za mala i srednja preduzeća za april i maj mesec, mera u iznosu od od dvanaest miliona (12 000 000 €); i

1.3.3. Pokrivanje vrednosti penzijskih doprinosa za plate vezano za mere predviđene ovom odlukom za april i maj mesec do vrednosti od osam (8.000 000. 00) miliona evra

1.4. Omogućavanje beskamatnog kreditiranja javnih preduzeća koja imaju finansijskih teškoća zbog vanredne situacije u javnom zdravstvu, u cilju obezbeđenja njihove privremene likvidnosti, sa povratom do 31.12.2020., u vrednosti do dvadeset miliona (20.000.000,00 €) ) evra;

1.5. Pružanje dodatne finansijske podrške opštinama Republike Kosovo koje su pogođene suočavanjem sa pandemijom, u slučaju potrebe zbog eventualnog produženja vanredne situacije u javnom zdravstvu, u vrednosti do deset miliona (10.000.000,00 €) evra;

1.6. Obezbeđivanje dodatka na zaradu u vrednosti od trista (300 €) evra za terenske radnike koji su direktno izloženi riziku da se zaraze na svom radnom mestu (ne svim zaposlenima u instituciji): Medicinsko osoblje (lekari i medicinske sestre), policajci Kosovske policije, službenici (stražari) Popravne službe, službenici Agencije za upravljanje kriznim situacijama (vatrogasci), osoblje (vojnici) BSK, karantinski radnici – Prištinski studentski centar, službenici inspektorata za rad, službenici (inspektori) Poreske uprave Kosova, Službenici (carinici) Carine Kosova, službenici (inspektori) Tržišne inspekcije, službenici (inspektori) nadležnih opštinskih inspekcija, službenici Inspektorata medicine rada, za april i maj mesec do vrednosti od petnaest miliona evra (15.000.000,00 €);

1.7. Doplata od sto (100 €) evra zaposlenima u prodavnicama s’prehrambenim proizvodima, pekarama i apotekama za apri i maj mesec, u vrednosi do tri miliona € 3,000,000.00) evra;

1.8. Isplata mesečne pomoći u iznosu od sto trideset (130 €) evra, građanima koji izgube svoje radno mesto zbog vanredne zdravstvene situacije, za april, maj i jun mesec, u vrednosti do četiri miliona (4.000.000,00) €) evra;

1.9. Podrška inicijativama i projektima koji imaju za cilj poboljšanje života nevećinskih zajednica u Republici Kosovo koje su najteže pogođene vanrednom situacijom u javnom zdravstvu, u vrednosti do dva miliona (2.000.000,00 €) evra;

1.10. Obezbeđivanje finansijske likvidnosti za:

1.10.1. Mikro preduzeća i samozaposlene preko određenih programa Kosovskog fonda za kreditnu garanciju Kosova u iznosu do deset hiljada (10.000 €) evra u periodu od 24 meseca, do petnaest miliona (15.000.000,00 €) evra; i

1.10.2. Trgovačka društva / ovlašćene kompanije koje pružaju osnovne usluge (slične onima u javnim preduzećima) s’povratkom do 31.12.2020., u vrednosti utvrđenoj u tački 1.4. ove odluke.

1.11. Povećanje budžeta za nepovratna sredsva (grantve) i subvencije Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja za povećanje poljoprivredne proizvodnje, u iznosu od pet miliona (5.000.000,00 €);

1.12. Povećanje budžeta za grantove i subvencije u Ministarstvu kulture, omladine i sporta kako bi se izbegla situacija stvorena vanrednom situacijom javnog zdravlja u sportskim i kulturnim aktivnostima, u iznosu od pet miliona (5.000.000,00 €);

1.13. Podrška izvoznicima u Republici Kosovo nakon završetka vanredne situacije u javnom zdravstvu, u vrednosti od deset miliona (10 000 000,00 evra);

1.14. Finansijska podrška trgovačkim društvima koja registruju zaposlene sa najmanje jednoodgodišnjim (1) ugovorom o radu tokom vanredne situacije u javnom zdravlju, od sto trideset (130) evra za naredna dva meseca nakon registracije, do vrednosti do šest miliona (6.000.000,00 €); i

1.15. Isplata mesečne pomoći u iznosu od sto trideset (130 €) evra građanima sa teškim socijalnim uslovima, koji su prijavljeni kao nezaposleni u nadležnoj instituciji, a koji nisu korisnici nikakvog mesečnog dohotka iz kosovskog budžeta, za april, maj i juni mesec, do vrednosti od tri miliona evra (3.000.000,00 evra);

    1. Ministar finansija i transfera se ovlašćuje da donese odluku o potrebnim merama predviđenim u hitnom fiskalnom paketu radi utvrđivanja kriterijuma, rokova, uslova, načina sprovođenja i svih ostalih specifičnosti neophodnih za njihovu primenu, u skladu sa principima upravljanje javnim finansijama.
    2. Sve relevantne budžetske organizacije / institucije su dužne da sprovedu ovu odluku kao i odluka koje budu donete u skladu sa stavom 2. ove odluke.
    3. Odluka stupa na snagu danom potpisivanja i sprovodi se u skladu sa važećim zakonodavstvom za upravljanje javnim finansijama.