UNFPA i UNDP obezbeđuju hranu za žene i decu u sigurnim kućama na Kosovu

УНФПА и УНДП обезбеђују храну за жене и децу у сигурним кућама на Косову

UNFPA i UNDP, kancelarije na Kosovu obezbedile su preko 8.500 raznih prehrambenih proizvoda za sigurne kuće širom Kosova,

UNFPA i UNDP, kancelarije na Kosovu obezbedile su preko 8.500 raznih prehrambenih proizvoda za sigurne kuće širom Kosova, kao hitnu pomoć u danima krize. Nabavka je obavljena u koordinaciji UN agencija na Kosovu i korporacije Meridian.

“Prema informacijama koje dolaze iz čitavog sveta, u slučajevima ovakvih pandemija, žene i devojčice su u većem riziku od nasilja svojih intimnih partnera i drugih oblika porodičnog nasilja usled velikih tenzija u domaćinstvima. UN agencije preduzimaju inicijativu kako bi pomogle nemoćnima i marginalizovanim članovima društva”, kaže se u saopštenju dostavljenom medijima.

UNFPA i UNDP obezbedile su hranu za sve sigurne kuće kako bi lakše prebrodili krizu izazvanu virusom COVID-19.

A.M.