fbpx

UNFPA i UN Women nastavljaju da podržavaju preživele rodno zasnovanog nasilja na Kosovu zbog COVID-19

Danas su UNFPA i UN Women isporučili higijenske pakete, odeću, posteljinu, peškire i druge predmete u privremene karantinske ustanove

Danas su UNFPA i UN Women isporučili higijenske pakete, odeću, posteljinu, peškire i druge predmete u privremene karantinske ustanove za slučajeve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici pre ulaska u skloništa, saopšteno je iz UN Women. Kako se nasilje u porodici povećava, neophodno je da usluge skloništa ostanu funkcionalne i dostupne svima.

Uspostavljanje privremenih karantinskih ustanova omogućeno je multi-sektorskim dijalogom, koji su pokrenule UNFPA i UN Women, uključujuči i aktere kao što su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za ravnopravnost polova / Kancelarija premijera.

Tokom procesa primopredaje, ministar zdravlja dr Arben Vitia izjavio je da „prema najnovijim podacima vidimo da se nasilje u porodici povećava tokom ove pandemije. Stoga je Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom pravde obezbedilo prostor u kome mogu boraviti sve preživele. Uz podršku UN Women i UNFPA svi koji borave u ovom prostoru imat će potrebne uslove. “

Dok je ministarka pravde Aljbuljena Hadžiu dodala da su „slučajevi nasilja sve veći tokom izolacije i to je zabrinjavajuće pitanje za kosovske institucije danas. U međuvremenu se takođe pridružujem pozivu ministra Vitije da se u ova teška vremena porodice i parovi trebaju voleti i pokazati poštovanje jedni drugima, kao i prema svojoj deci. “

Govoreći u ime agencija UN-a, gđa Ulrike Ričardson, koordinatorka za razvoj UN-a, rekla je da „od dana izbijanja COVID-19, porodica UN-a na Kosovu sarađuje zajedno sa ljudima, institucijama i partnerima na ublažavanju uticaja pandemije. Rodna dimenzija COVID-19 i njeni specifični uticaji na žene i decu su u središtu naše saradnje, jer ona mora biti centralna u svakom planu odgovora COVID-19. Jedna od naših velikih briga su sve veći slučajevi nasilja u porodici i rodu. Danas su, uz podršku UN Vomen i UNFPA, skloništa za žrtve porodičnog nasilja dobila osnovne usluge koje im omogućavaju da budu dostupne i operativne i tokom zatvaranja.“

“Ovo privremeno sklonište sa kapacitetom za negu 40 ljudi je poseban objekat visokog stepena sigurnosti, nudi hranu, sanitarnu higijenu i institucionalnu pomoć. Služiće kao privremeno sklonište za žrtve porodičnog nasilja i rodno zasnovanog nasilja, sve dok se ne završi karantinski period i oni mogu preći u odgovarajuća skloništa koja finansira vlada. Ministarstvo zdravlja upravlja ovom jedinicom prema protokolu za karantinski menadžment i u skladu sa standardnim operativnim procedurama za zaštitu od nasilja u porodici, radi obezbeđenja i zaštite života. Zahvaljujemo UNFPA i UN Women na podršci i kontinuiranoj saradnji”, rekla je Edi Gusia, izvršna direktorica Agencije za rodnu ravnopravnost.

Kako broj slučajeva nasilja i dalje raste usred pandemije, ova podrška će osigurati da preživele zadovolje svoje potrebe u pogledu sanitarnih predmeta i drugih osnovnih elemenata udobnog života tokom njihovog dvonedeljnog boravka u karantinu.