Светски дан културне разноликости за дијалог и развој

Данас је Светски дан културне разноликости за дијалог и развој, проглашен 2001. године на седници Генералне скупштине УНЕСЦО-а.

У Универзалној декларацији УНЕСЦО-а о културној разноликости, наводи се да људско достојанство захтева ширење културе и образовања у циљу правде, слободе и мира.

Света дужност свих народа јесте, како се даље наводи, да је испуне у духу узајамног помагања, а у вези с тим потврђује да су поштовање разноликости култура, толеранција, дијалог и сарадња у духу међусобног поверења и разумевања, најбоља гаранција међународног мира и безбедности.

А.Ћ.