Radovi na renoviranju kolektivnog centra ”Bergen” u Gračanici teku po planu

U okviru druge faze projekta ”Podrška trajnim rešenjima za stanovnike kolektivnih centara na Kosovu”, Ministarstvo za zajednice i povratak

U okviru druge faze projekta ”Podrška trajnim rešenjima za stanovnike kolektivnih centara na Kosovu”, Ministarstvo za zajednice i povratak u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije, finansira renoviranje kolektivnog centra ”Bergen” u selu Ugljare u opštini Gračanica. U planu je renoviranje  svih stanova, ukupno 24 stambene jedinice u okviru pomenutog kolektivnog centra u kome trenutno u neadekvatnim uslovima živi 21 interno raseljena porodica. Tri preostale slobodne stambene jedinice će predstavnici lokalne samouprave nakon renoviranja dodeliti socijalno najugroženijim porodicama, saopšteno je iz Informativne službe Ministarstva za zajednice i povratak.

Predstavnici Ministarstva za zajednice i povratak, gradonačelnik Gračanice Srđan Popović i predstavnici Danskog saveta za izbeglice (DRC) kome je poveren projekat renoviranja kolektivnog centra, danas su obišli ”Bergen” i uverili se da radovi teku planiranom dinamikom.

Završetak radova i povratak porodica u kompletno opremljene stanove planiran je za polovinu decembra ove godine.

A.M.