fbpx

Objavljivanjem konkursa na samo jednom službenom jeziku, KEK prekršio Zakon o upotrebi jezika

Kancelarija premijera je dana 18.09.2020 primila žalbu građana, u vezi sa konkursom za nova radna mesta objavljenim na zvaničnoj veb stranici

Kancelarija premijera je dana 18.09.2020 primila žalbu građana, u vezi sa konkursom za nova radna mesta objavljenim na zvaničnoj veb stranici KEK/a, samo na albanskom jeziku, saopšteno je iz Kancelarije poverenika za jezike. Javni konkurs, za 171 novo radno mesto objavljen je na zvaničnoj veb stranici KEK-a dana 14.09.2020 i obuhvata informacije i formulare jedino na albanskom jeziku.

“Na linku konkursa na srpskom jeziku nedostaju potrebne informacije i ujedno je napisano da uopšte ne postoji aktivan javni konkurs za zapošljavanje. Na ovaj način, KEK je građane drugih zajednica lišio pristupa važnim informacijama i mogućnosti zapošljavanja. Svaka javna institucija je u obavezi da objavljuje sve informacije od javnog značaja na oba službena jezika te je Kancelarija poverenika za jezike blagovremeno reagovala i pokušala da kontaktira KEK putem e-pošte i telefona, ali još uvek nije dobila odgovor. U izveštaju sa preporukama, koji je Kancelarija poverenika za jezike danas prosledila upravi KEK-a, zaključuje se da je ova kompanija prekršila član 11 (11.1 11.2 dhe 11.3) Zakona Republike Kosovo br. 02 / L-37 o upotrebi jezika, koji podrazumeva primenu ravnopravnosti službenih jezika u preduzećima koja obavljaju javne usluge i prava svih lica da komuniciraju i da primaju usluge na jednom od službenih jezika. U tom dopisu KPJ je naložila da se u skladu sa zakonom konkurs objavi i na srpskom jeziku u što kraćem roku i da se rok za konkurisanje produži, kako bi svim potenijalnim kandidatima bili pruženi ravnopravni uslovi”, piše u saopštenju Kancelarije poverenika za jezike (KPJ).

Kancelarija poverenika za jezike je formirana u aprilu 2012. godine u okviru Kabineta premijera Kosova, na osnovu Uredbe br.07/2012. Kancelarija ima mandat da nadgleda primenu Zakona o upotrebi jezika, sarađuje sa institucijama na poboljšanju primene Zakona i promoviše i štiti pravo na upotrebu jezika svih zajednica na Kosovu.

A.Ć.
%d bloggers like this: