Радионица свирања на кавалу у Грачаници и Штрпцу

Свирање уз кавал и певање уз овај традиционални инструмент, одржаће се у Грачаници и Штрпцу, а домаћин радионице је Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије „ВЕНАЦ“ из Приштине, са седиштем у Грачаници.

Циљеви радионице су комбиновање практичне и теоријске едукативне активности у вези са кавалом као делом нематеријалног културног наслеђа, пренос знања младим генерацијама од стране стручних лица, умреженост са локалном заједницом која подржава очување музичко-културног добра, обезбеђивање веће видљивости овог угроженог музичко-културног елемента, евалуација непосредних резултата радионица и планирање дугорочних резултата (подстицај бољој одрживости музичке праксе), саопштили су организатори.

Руководилац радионице је етномузиколог са Факултета музичких уметности у Београду и председница Српског етномузиколошког друштва, др Мирјана Зекић. Водитељ радионице певања уз кавал је етномузиколог са Факултета музичких уметности у Београду, др Сања Ранковић, а водитељ радионице свирања уз кавал је професор кавала у Музичкој школи „Мокрањац“ у Београду, др музичких уметности Милош Николић.

За учешће у радионици у Грачаници од 10-13.10.2020. пријављено је 28 полазника, углавном из дечијих и омладинског ансамбла „Венац“, затим радници овог ансамбла, као и полазници Музичке школе „Стеван Стојановић Мокрањац“ у Грачаници.

Ансамбл „Венац“ је за радионицу обезбедио 28 кавала за све полазнике радионице.

Радионице сирања на кавалу и певања уз кавал, део су пројекта под називом „Истраживање и ревитализација праксе свирања на кавалу на Косову и Метохији“, који је заснован на теренском истраживању и очувању раритетне инструменталне и вокално-инструменталне праксе свирања на кавалу, коју су 2011. године Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne, Српско етномузиколошко друштво, локалне заједнице и културно-уметничка друштва уписали на националну листу нематеријалног културног наслеђа.

Радионицу организује Српско етномузиколошко друштво, уз финансијску подршку Министарства културе и информисања Републике Србије и техничку подршку Ансамбла „Венац“.

Наредна радионица организоваће се у Штрпцу од 14-18.10.2020.